Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА 9. КОНФЕРЕНЦИЈА КВАЛИТЕТА У РЕГИОНУ

30. октобар 2009.

У Зрењанину је 29. октобра одржана девета конференција квалитета у региону под називом „Унапређење пословних процеса – квалитетом против кризе“ у организацији Одбора за квалитет Привредне коморе Зрењанин. Завод је том приликом одржао предавање под називом „Значај заштите знака производа, дизајна и географске ознаке порекла“.