Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

ОДРЖАН СЕМИНАР О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

30. март 2012.

Јуче је у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду одржан семинар под називом "Извори информација у биотехнологији". Предавачи из Европског биоинформатичког института и Европског завода за патенте, у оквиру SLING пројекта (Serving Life-science Information for the Next Generation) Европске комисије, представили су базе података о протеинима, нуклеинским киселинама, хемијским ентитетима са биолошком активношћу и ензимима, које се могу бесплатно користити преко интернета.

Семинару је присуствовало око 100 учесника углавном из научних института, фармацеутских компанија, факултета и канцеларија патентних заступника. Заинтересованост за тему слободно доступних информација о биомолекулима су показали и ученици гиманазија. Учеснике семинара поздравила је Бранка Билен-Катић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину, истакавши да је у последњих неколико деценија велики напредак у биотехнологији омогућио развој технологије рекомбиноване ДНК. „Ова технологија је постала кључна за напредак у фундаменталним истраживањима, али је омогућила и нови аспект развоја научних и привредних области, попут медицине, фармације, агрономије, ветерине и заштите животне средине“, рекла је Бранка Билен-Катић. Она је такође истакла значај система патентне заштите у области биотехнологије. „По порасту броја пријава патената у свету јасно је да су патенти основа пословних модела биотехнолошких компанија, јер они омогућавају да се на најбољи начин осигура новац који је уложен у истраживање. Анализом података о пословањима биотехнолошких компанија установљено је да компаније из области биотехнологије улажу велики проценат остварених прихода у даља истраживања. Код њих овај проценат износи 40-50%, док, примера ради, фармацеутске компаније улажу испод 13% својих остварених прихода“.

SLING пројекат је нарочито интересантан из разлога што је Европски биоинформатички институт међу првима у свету развио базе нуклеотидних секвенци. Поред предавача из SLING пројекта, предавање је одржао и др Никола Танић из Института за биолошка истраживања „др Синиша Станковић“ на тему „Биотехнологија у Србији“ и указао на проблем непостојања везе између домаћих научних института и биотехнолошких компанија. Предавањем о патентном систему, које је одржала Наташа Миловановић из Едукативно информативног центра Завода за интелектуалну својину, учесницима су представљени услови патентибилности и фазе поступка патентне заштите. У делу који је био посвећен радионици, учесници су постављали питања о патентној заштити и интересовали се за додатне информације о приказаним базама података и њиховом коришћењу. Предавачи SLING пројекта су указали на могућност да учесници семинара проследе додатна питања одељењима за подршку у приказаним базама и добију одговор путем и-мејла.

Све презентације са семинара у Београду и других семинара у оквиру SLING пројекта, као и имена и контакти свих предавача ангажованих на SLING пројекту доступни су на сајту http://www.sling-diffusion.eu/.