Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

25. септембар 2019.

У понедељак, 23. септембра у Привредној комори Србије одржан је стручни скуп „Иновације и заштита права интелектуалне својине“ у оквиру ЕУ пројекта ВИП4СМЕ на коме је Завод за интелектуалну својину партнер. Циљ скупа намењеног малим и средњим предузећима био је да учесници у директној комуникацији са тручњацима Завода добију информације на који начин могу да заштите своја права интелектуалне својине и да касније у пословању управљају њима у складу са пословним циљевима и стратегијама.

Представница привредног друштва BUCK из Београда, на примеру из праксе који је побудио велику пажњу учесника, презентовала је коришћење интелектуалне својине у пословању овог привредног субјекта из угла потреба привреде. Истакла је да заштићена права сама по себи нису довољна и да их треба користити у складу са стратегијом пословања и маркетинга, као и важност проналажења баланса у избору и заштити права и у земљама у којима се највише пласирају производи. Током скупа представљене су и услуге Завода у области интелектуалне својине које могу помоћи малим и средњим предузећима у идентификовању и заштити релевантних права за пословање, а између осталих било је речи о услузи Дијагностика интелектуалне својине, 1нa1 консултацијама као и о онлајн и комерцијалним услугама претраживања.