Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР УВОД У ПАТЕНТНИ СИСТЕМ

ОДРЖАН СЕМИНАР УВОД У ПАТЕНТНИ СИСТЕМ

17. април 2019.

У уторак, 16. априла 2019. године у Заводу за интелектуалну својину је одржан семинар „Увод у патентни систем“ током којег су се учесници семинара упознали са условима за заштиту патентом и малим патентом, начинима заштите проналазака на националном и међународном нивоу, као и са састављањем пријаве патената на примерима из опште технике.

За крај семинара дат је приказ коришћења слободно доступних база патентне документације, сврхе претраживања и начинима на које се може доћи до релевантних патентних докумената у области технике од интереса кроз базу Espacenet. Учесници су током семинара са предавачима дискутовали и бројна питања која су у вези са поступком заштите, могућностима слободног коришћења већ доступних решења, трошковима заштите проналазака и друга питања. На семинару су поред учесника из привреде били и бројни представници факултета и института.