Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕКОП

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕКОП

25. октобар 2018.

У петак 19. октобра 2018. године у оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска конференција правника, у Заводу за интелектуалну својину је одржана конференција „Право ителектуалне својине“.

Конференцију је отворио Владимир Марић, директор Завода уводним обраћањем о значају који права интелектуалне својине, као нематеријална имовина, имају како за ауторе креација људског ума тако и за привредне активности који се може измерити и кроз учешће у расту бруто националног производа привредних субјеката који су активни у заштити права. Након уводног обраћања, професор Правног факултета у Београду, Проф. др Слободан Марковић, имао је излагање на тему ауторског права, током којег је између осталог изнео и осврт на изазове које се постављају пред ауторе и национална законодавства у спровођењу права са појавом нових технологија.

У наредне две сесије стручњаци из Завода дали су приказ услова и поступака за заштиту патента и жига. Сесије су биле праћене примерима из праксе, и то привредног субјекта Шларафија у вези са коришћењем патента у пословању, док је представница једне адвокатске канцеларије дала и приказ заштите жига након регистрације на тржишту, институција којима је у надлежности спровођење права као и коментар неколико законских одредби из жиговног права. Циљ конференције је био да се студенти са правних и других факултета који су се пријавили за учешће упознају са одређеним законским оквирима из области права интелектуалне својине и поступцима које Завод води.