Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ VIP4SME ПРОЈЕКТА

ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ VIP4SME ПРОЈЕКТА

17. октобар 2018.

У сарадњи са Комором италијанско-српских привредника у Беогрaду, у Заводу је јуче одржан семинар „Жиг и индустријски дизајн, предуслов за успешно пословање“. Семинар је део активности у оквиру ЕУ пројекта VIP4SME који има за циљ подизање знања малих и средњих предузећа о правиа интелектуалне својине и на коме је Завод један од партнера.

Током семинара на коме је учествовало преко тридесет учесника, било је речи о значају управљања интелектуалним добрима у пословању привредних субјеката након чега су стручњаци Завода говорили о заштити знака жигом и спољашњег изгледа производа индустријским дизајном као и о функцијама ова два права интелектуалне својине у самом брендирању производа, услуга или предузећа.