Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

24. јул 2018.

У петак 20. јула у Заводу је за запослене из Института за заштиту биља и животну средину одржан семинар о патентној заштити.

Током семинара заспослени у Институту су имали прилике де се упознају са условима за заштиту проналазака патентом, а у уводном делу дат је и преглед управљања правима интелектуалне својине у научно-истраживачким организацијама за шта су запослени били посебно заинтересовани с обзиром да је у плану израда правилника. У наставку семинара представљене су специфичности патентне заштите у области биотехнологије, састављање патентне пријаве а на крају су учесници семинара упознати са базама патентне документације и начином коришћења највеће бесплатно доступне базе коју одржава Европски завод за патенте – Еspacenet.