Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ ЗАВОДА ЈУЖНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ ЗАВОДА ЈУЖНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

24. април 2018.

У понедељак 23. априла 2018. године, у посети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије боравила је трочлана делегација из Завода за интелектуалну својину и привредне регистре из Јужноафричке Републике на челу са директором, господином Рори Волером и његовим сарадницима, руководиоцима сектора за интелектуалну својину и сектора за регистар патената.

Циљ посете био је да се чланови делегације упознају са радом Завода, административним системом ИПАС који се користи за администрацију пријава права интелектуалне својине као и са коришћењем EPOQUE Net алата за претраживање у поступку суштинског испитивања патената. Уз чланове делегације Јужноафричке Републике у посети је боравио и господин Николас Корниг из Европског завода за патенте, задужен за међународну сарадњу са земљама Африке и Афричком регионалном организацијом за интелектулану својину - АРИПО.

Делегацији су током посете представљене надлежности и рад Завода од стране господина Владимира Марића, директора Завода, помоћника директора, као и од стране представника организационих јединица које су биле од посебног интереса за остваривање циља посете. Посета Заводу за интелектуалну својину Републике Србије препоручена је делегацији од стране Европског завода за патенте и Светске организације за интелектуалну својину – WIPO, као једном од завода који успешно примењују и даље развијају алате ове две организације, како у администрирању права интелектуалне својине и тако и за друге активности из свог делокруга рада.