Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ „ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – КОНСОЛИДАЦИЈА“

СЕМИНАР ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ „ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – КОНСОЛИДАЦИЈА“

20. април 2018.

У Заводу за интелектуалну својину 18. и 19 априла одржан је дводневни семинар Европске патентне академије „Дијагностика интелектуалне својине – консолидација“. Семинарем је председавао Антоан Рети, руководилац ове области тренинга Европске патентне академије, док су уводне говоре одржали директор Завода за интелектуалну својину мр Владимир Марић и Катарина Кубичек, координатор земаља чланица Европске патентне организације.

Девет предавача, од којих три из Србије, држало је презентације и водило радионице на којима је учeствовало преко четрдесет учесника из земаља чланица Европске патентне организације.

Семинар је успешно окончан поделом сертификата учесницима.