Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О ПАТЕНТОЈ ЗАШТИТИ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

28. март 2018.

За студенте мастер студија на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, одржано је предавање о систему патентне заштите и њеном значају за заштиту резултата истраживања на универзитетима.

Током предавања студенти су се упознали са условима и поступком признања патента, састављањем патентне пријаве на примерима из релевантне области а на крају предавања извршена је и демонстрација претраживања у доступним онлајн базама патентне документације по различитим критеријумима.