Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

27. март 2018.

У Заводу је за представнике Фонда за иновациону делатност, канцеларије за трансфер технологија и подршку привреди са четири универзитета у Србији, одржана једнодневна радионица о претраживању патентне документације.

Циљ радионице је да се полазници упознају са системом патентне заштите, значајним питањима у вези са правима интелектуалне својине у процесима трансфера технологије и алатима за претраживање као што је Међународна класификација патената и слободно доступнима базама патентне документације. Део радионице био је посвећен дефинисању стратегије претраживања са примерима током које су полазници самостално вршили претраживање у бази Espacenet.