Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФТН

23. март 2018.

Стручњак Едукативно информативног центра одржао је 23.3.2018. године на Факултету техничких наука (ФТН) у Новом Саду предавање под називом „Патент као средство заштите техничких иновација“.

Том приликом је појашњен појам патента и услова патентне заштите, затим поступак признања патента и елемената патентне пријаве, a објашњене су и основe претраживања патентне документације, стратешког патентирања и трансфера технологије. Предавање је било прилика да се око 20 присутних студената докторских студија ФТН упозна са основама патентне заштите, а у циљу примене стечених знања и информација како у научно-истраживачком раду тако и будућем раду у привреди.