Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У БЕЧЕЈУ

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У БЕЧЕЈУ

26. фебруар 2018.


У општини Бечеј, 23.фебруара 2018.године, одржан је семинар на тему „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“.

Семинар су организовали Привредна комора Србије - Рeгионална привредна комора Нови Сад и Завод за интелектуалну својину Републике Србије са асоцијацијом примарних пољопривредних произвођача Војводина аграр из Бечеја и намењен је институцијама и привредним друштвима који желе да афирмишу своје производе и услуге, у циљу подизања конкурентности и боље тржишне позиционираности, кроз заштиту права интелектуалне својине. Скуп је део акције за подизање свести о значају права интелектуалне својине, унапређења пољопривредне производње и стварања производа са додатном вредношћу.

Током семинара било је речи о препознавању релевантног права за производе из области пољопривреде када су и представљени услови за заштиту појединих права индустријске својине са примерима. Током семинара су представљене и услуге Завода за интелектуалну својину за мала и средња предузећа. На крају семинара представница ПИК Бечеј АД из фабрике за прераду поврћа Флора, упознала је присутне о ресурсима и радним јединицама са којима ова компанија располаже и као пример из праксе дала је пресек заштићених права овог привредног субјекта и управљања интелектуалном својином у процесу редизајна својих знакова. Семинар се одржао у оквиру ЕУ пројекта VIP4SME на коме је Завод један од партнера.