Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

24. децембар 2009.

Скупштина Републике Србије усвојила је на својој редовној седници 11. децембра 2009. године нове законе из области заштите интелектуалне својине. Усвојени су нови закон о ауторском и сродним правима, закон о жиговима, закон о правној заштити индустријског дизајна и закон о заштити топографија интегрисаних кола. Ови нови закони објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 104/2009 16. децембра, а ступају на снагу од данашњег датума.

ЗАКОН О ЖИГОВИМА
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)

ЗАКОН О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА ИНТЕГРИСАНИХ КОЛА

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)