Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

26. децембар 2017.

Дана 25.12.2017. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 113/17).

Даном ступања на снагу овог закона престале су да важе одредбе члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе (Одлука о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину).

Текст Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама можете погледати овде.