Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ CNN TECH

ПРЕДАВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ CNN TECH

4. јул 2017.

На конференцији СNN Tech, одржаној од 1-3. јула 2017. године у Хотелу Мона на Златибору, стручњак Завода за интелектуалну својину је, у оквиру радионице на тему интелектуалне својине, одржао предавање на тему основа патентне заштите.

Том приликом су учесници, међу којима је било највише истраживача и наставника Машинског факултета у Београду и Иновационог центра истог факултета, показали интересовање нарочито за принципе састављања патентне пријаве, патентирање у области биомедицинског инжењерства, трансфера технологије настале на универзитету, као и из области заштите малим патентом и међународне заштите проналазака. Радионица је била прилика не само за приближавање приниципа патенте зашите и трансфера технологије научној заједници, већ и за размену искустава међу присутнима активним у овој области.