Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОТПИСАН УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

30. новембар 2010.

Уговор о подршци Завода за интелектуалну својину Универзитету у Београду и оснивању и раду Центра за трансфер технологије данас су потписали ректор Универзитета у Београду, проф. др Бранко Ковачевић, и директорка Завода, Бранка Тотић.

Оснивање Центра за трансфер технологије једна је од активности које су предвиђене ИПА националним пројектом «Подршка Заводу у оснивању Едукативно-информативног центра», који финансира Европска унија, а кофинансира и имплементира Европски завод за патенте. Центар је основан одлуком Савета Универзитета од 26. октобра 2010. године у циљу идентификације, заштите и комерцијализације резултата научноистраживачког рада наставника, истраживача и студената и заштите интелектуалне својине. Према одлуци Савета, Центар за трансфер технологије деловаће као организациона јединица Универзитета у Београду са седиштем у просторијама Универзитета на Студентском тргу.

Уговор који је потписан предвиђа сарадњу на промоцији и комерцијализацији права интелектуалне својине и унапређењу разумевања и примене интелектуалне својине у различитим активностима Универзитета. Велику подршку у свом раду Центар ће добити управо од Завода за интелектуалну својину, који ће бити стручни партнер у односима између Универзитета и привредних субјеката са циљем унапређења коришћења резултата истраживања обављених на Универзитету. У ту сврху Завод ће у наредних годину дана обезбедити стручне услуге једног од својих патентних експерата. Стручна помоћ ће у првих годину дана функционисања Центра такође бити пружена од стране ISIS INNOVATION, компаније за трансфер технологије на Универзитету Оксфорд.