Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЖИГУ

2. децембар 2015.

У периоду од 3. до 30. децембра 2015. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о жигу. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и msaric@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 26. новембра 2015. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о жигу.

Учесници у јавној расправи су сва правна и физичка лица заинтересована за питања остваривања права на заштиту жига, односно предузетници, мала и средња предузећа као и сва, домаћа и страна, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника, државни органи и друга заинтересована лица.

Програм јавне расправе можете погледати овде.
Нацрт Закона о жигу можете погледати овде.
Образложење Нацрта Закона о жигу можете погледати овде.