Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SARADNJA SA DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

Zavod za intelektualnu svojinu već dugi niz godina ima veoma uspešnu saradnju sa svim domaćim institucijama koje se u većoj ili manjoj meri bave intelektualnom svojinom. Intenzivna saradnja se pre svega obavlja sa institucijama koje pružaju podršku privredi, kao i organima koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine.

Od 2010. godine Zavod je zaključio više memoranduma o saradnji sa ovim institucijama, a u cilju podizanja saradnje na još viši nivo, kao i zajedničkih napora na unapređenju svesti o značaju intelektualne svojine. Memorandumi o saradnji potpisani su sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Beograda i regionalnim privrednim komorama, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, kao i sa Pravosudnom akademijom.

POTPISANI MEMORANDUMI O SARADNJI SA DRUGIM DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

U okviru svečanosti koja je organizovana i povodom 95. rođendana Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, naša institucija je 16. novembra 2015. godine potpisala memorandume o saradnji sa brojnim domaćim institucijama. Među njima su: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Fond za inovacionu delatnost, Privredna komora Srbije, Privredna komora Beograda, Grad Beograd, Regionalna privredna komora Kraljevo, Regionalna privredna komora Zrenjanin, Regionalna privredna komora Užice, Regionalna privredna komora Pančevo, Univerzitet u Kragujevcu, Muzej Nikole Tesle, Muzej Mihajla Pupina u Idvoru, Obrazovno-istraživačko društvo Mihajlo Pupin Beograd i Registar nacionalnog internet domena Srbije.