Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (važeći akt) (.pdf)