Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organizaciona struktura Zavoda za intelektualnu svojinu (kliknite na sliku za uvećani prikaz)

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (važeći akt) (.pdf)