Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

DIREKTOR ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Vladimir Marić rođen je 3. marta 1972. godine u Loznici. U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Na istom fakultetu je 2004. godine i magistrirao na katedri za intelektualnu svojinu. Zvanje magistra stekao je i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Torinu, Italija, takođe iz oblasti intelektualne svojine. U Zavodu za intelektualnu svojinu radi od 1998. godine do danas. Počeo je kao pripravnik, potom je bio ispitivač za žigove, načelnik Odeljenja za žigove, pomoćnik direktora za autorsko i srodna prava i međunarodnu saradnju, od 30. decembra 2015. godine je radio kao vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, a od 31. januara 2018. godine je direktor Zavoda za intelektualnu svojinu. Vladimir Marić radio je i jedanaest godina kao nastavnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu gde je predavao Uvod u građansko pravo (2004-2008) i intelektualnu svojinu (2006-2015). Objavio je veći broj stručnih članaka iz oblasti žigova i autorskog prava, kao i tri knjige od kojih se jedna trenutno izučava kao udžbenik za intelektualnu svojinu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Vladimir Marić je koautor tog udžbenika.
Govori engleski jezik.
Oženjen je i ima troje dece: Milana, Vuka i Lenku.