Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

NAPOMENA

Ovo je zvanična prezentacija Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije („Zavoda“) i autorsko pravo za sadržaj ove prezentacije pripada Zavodu.

Informacije i podaci na ovoj prezentaciji služe samo za informativnu svrhu, i u svakom trenutku mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja od strane Zavoda. Svako lice koje donese odluku, preduzme radnju ili se od neke radnje uzdrži na osnovu informacije koja se nalazi na ovoj prezentaciji prihvata potpunu odgovornost za potencijalnu štetu.

Zavod nema uticaja na povezane sajtove, niti je odgovoran za njihov sadržaj.

Korisnici ove prezentacije mogu da:

  • Istražuju sadržaj prezentacije;
  • Reprodukuju, prevode ili koriste neki već objavljeni materijal samo uz navođenje izvora;
  • Umnožavaju ili štampaju informacije i podatke samo za ličnu upotrebu, a ne i za bilo koje komercijalne svrhe;
  • Ubace u vlastite sajtove linkove kako bi omogućili pristup ovoj prezentaciji (u slučaju da takvi linkovi koriste komercijalne ili reklamne banere, otvoriće se prozor kako bi se videla prezentacija Zavoda).