Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Архива вести за 2006. годину

VIII sastanak Komiteta za saradnju CARDS Regionalnog IPR projekta za Zapadni Balkan

23. novembar 2006.

Dana 23. novembra 2006. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, održan je poslednji sastanak Komiteta za saradnju CARDS Regionalnog IPR projekta za Zapadni Balkan. Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije predstavljale su g-đa Branka Totić, v.d. direktor i g-đa Emina Kulenović-Grujić, CARDS kontakt osoba...

DETALjNIJE >>

SEMINAR O SASTAVLjANjU PATENTNIH PRIJAVA

16. novembar 2006.

Na Seminaru "Sastavljanje patentnih prijava" koji su organizovali Evropski zavod za patente i Evropske agencija za rekonstrukciju učestvovali su svi zanteresovani sa sastavljanje i podnošenje patentnih prijava u Srbiji. Cilj ovog seminara jeste poboljšanje patentnih prijava u Srbiji, kao i unapređenje javne svesti o potrebi zaštite intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

OBELEŽENA 86. GODINA OD OSNIVANjA ZAVODA

15. novembar 2006.

Godišnjica Zavoda obeležena je svečanošću na kojoj su se prisutnima obratili bivši direktor Zavoda, prof. dr Slobodan Marković, i sadašanji v.d. direktora, gospođa Branka Totić. Zavod je u proteklih godinu dana značajno unapredio svoje institucionalne kapacitete i potpisivanjem ugovora sa značajnim stranim partnerima snažno se okrenuo realizaciji vizije moderne, efikasne institucije usklađene sa svim zahtevima savremene zaštite prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

ODLAZAK DIREKTORA ZAVODA

20. oktobar 2006.

Prof. dr Slobodan Marković na lični zahtev razrešen je Rešenjem Vlade Srbije dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu 5. oktobra 2006. godine. Od 19. oktobra iste godine na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije gospođa Branka Totić pored poslova pomoćnika direktora obavlja i poslove direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

OGLAS

18. oktobar 2006.

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla...

DETALjNIJE >>

Uspešno licenciranje tehnologije II WIPO viši kurs obuke

9. oktobar 2006.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Ministarstvom za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije organizovala je viši kurs obuke "Uspešno licenciranje tehnologije" u Beogradu od 9.-12.oktobra 2006.g, kao nastavak prošlogodišnjeg kursa, koji je pod istim nazivom održan u novembru 2005.g , takođe u Beogradu.

DETALjNIJE >>

GENERALNA SKUPŠTINA WIPO

25. septembar 2006.

Kao član Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Republika Srbija je učestvovala u radu i 42. zasedanja skupština država članica Svetske organizacije za intelektualnu svojinu koje je održano od 25. septembra do 3. oktobra 2006. godine. Našu zemlju su na ovom zasedanju predstavljali dr Slobodan Marković, direktor Zavoda, Branka Totić, pomoćnik direktora Zavoda, i Tea Terzić, treći sekretar Misije Srbije pri OUN u Ženevi.

DETALjNIJE >>

PODRŠKA AMERIČKE AGENCIJE ZA TRGOVINU I RAZVOJ ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

13. septembar 2006.

Američka agencija za trgovinu i razvoj (USTDA) odobrila je Zavodu za intelektualnu svojinu 465.857 dolara kao tehničku pomoć u okviru ostvarenja projekta Operativne i organizacione pomoći u Srbiji. Ugovor su u Zavodu za intelektualnu svojinu svečano potpisali gospođa Maria J. Andrews, trgovački savetnik amabasade SAD u Beogradu, u ime Vlade SAD, i prof. dr Slobodan Marković, generalni direktor, u ime Zavoda za intelektualnu svojinu. Projekat je okrenut rešavanju najvažnijih pitanja koja treba da unaprede nacionalni inovativni kapacitet i omoguće puno učešće u regionalnoj i globalnoj trgovini.

DETALjNIJE >>

ODLIKOVAN PRONALAZAČ

6. jun 2006.

Ukazom Svetozara Marovića, predsednika državne zajednice Srbija i Crna Gora, Ordenom Tesle trećeg stepena odlikovan je Živanko Arnautović za dugogišnji rad na unapređenju termičke tehnologije. Orden je na svečanosti u Zavodu za intelektualnu svojinu uručio izaslanik predsednika, prof dr Slobodan Marković, direktor Zavoda

DETALjNIJE >>

NOVI ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA

11. maj 2006.

Zakon o oznakama geografskog porekla donet je 11. maja, a stupio na snagu 20. maja (Sl. list SCG, 20-2006). On je usklađen sa odredbama sporazuma TRIPS, uredbama Saveta EU br 2081-92 o zaštiti geografskih oznaka porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz 1992. godine, i tzv. Vinskom uredbom EU.

DETALjNIJE >>

OBELEŽEN SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

26. april 2006.

U zavodu za intelektualnu svojinu obeležen je 26. april, Svetski dan intelektualne svojine. Na svečanosti je pročitana poruka dr Kamila Idrisa, direktora Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, a skupu se obratio i direktor Zavoda, prof dr Slobodan Marković.

Ove godine Svetski dan intelektualne svojine proslavljen je u znaku 150. godine od rođenja Nikole Tesle čije su vizionarske reči o značaju intelektualne svojine i danas aktuelne.

DETALjNIJE >>

Direktor Zavoda potpisao Singapurski ugovor o žigovnom pravu

13. mart 2006.

Delegacija SCG, koju su činili direktor Zavoda prof. dr Slobodan Marković i pomoćnik direktora gospođa Branka Totić, učestvovala je na Diplomatskoj konferenciji za usvajanje Revidiranog ugovora o žigovnom pravu, održanoj od 13. do 31. marta 2006. godine u Singapuru. Konferencija je okončana donošenjem Revidiranog ugovora koji je dobio službeni naziv "Singapurski ugovor o žigovnom pravu" i Pravilnika za njegovo sprovođenje.

DETALjNIJE >>

VI Sastanak Komiteta za saradnju CARDS Regionalnog projekta

2. februar 2006.

Dana 2.februara 2006.godine održan je u Skoplju VI sastanak Komiteta za saradnju CARDS Regionalnog projekta za zaštitu prava intelektualne svojine na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Evropski patentni zavod. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih država-korisnica Projekta, tačnije Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije i Crne Gore. Evropski patentni zavod su predstavljali Johan Armand, direktor za međunarodne odnose i direktor CARDS Regionalnog projekta dr Hans-Hermann Giese. Gospodin Armand je u pozdravnom govoru obavestio prisutne o najnovijim organizacionim promenama u okviru Sektora za međunarodnu saradnju u EPO. Gospodin Vladimir Yossifov, direktor i Michail Svantner, savetnik predstavljali su WIPO, a iz OHIM-a su bili gospodin Alberto Casado i gospođa Natalie Pasinato.

DETALjNIJE >>

Prva sednica Upravnog odbora CARDS 2004 Nacionalnog projekta za Srbiju i Crnu Goru

10. januar 2006.

U Beogradu je 10.januara 2006.godine u zgradi Zavoda za intelektualnu svojinu, Zmaj Jovina 21, održana Prva sednica Upravnog odbora /Steering Committee/ CARDS 2004 Nacionalnog projekta za Srbiju i Crnu Goru čiji je precizniji podnaslov Tehnička pomoć Zavodu za intelektualnu svojinu SCG.

Na sednici su prisustvovali prof.dr Slobodan Marković, predsedavajući, predstavnik Kancelarije Srbije i Crne Gore za pridruživanje Evropskoj Uniji mr Branka Bilen Katić, predstavnik Evropske agencije za rekonstrukciju g-din Benoît Hambückers, rukovodilac projekata i visoki predstavnici implementirajućeg partnera–Evropske patentne organizacije: g-din Gérard Giroud, direktor za Evropske i međunarodne poslove, g-din Pascal Phlix, koordinator Odeljenja za buduće države članice i g-din Raffaele Buompane, direktor CARDS nacionalnih projekata. Od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, kao članovi Upravnog odbora bili su prisutni g-đa Branka Totić i g-din Miodrag Marković.

DETALjNIJE >>

Архива

2010 2009 2008 2007 2006