Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Архива вести за 2007. годину

SVEČANO PROSLAVLjEN ZAVRŠETAK CARDS 2004 NACIONALNOG PROJEKTA EVROPSKE UNIJE

7. decembar 2007.

U Zavodu za intelektualnu svojinu je 7. decembra 2007. svečano proslavljen završetak CARDS Nacionalnog projekta 2004 „Tehnička pomoć Zavodu za intelektualnu svojinu“, kojim je rukovodila Evropska agencija za rekonstrukciju, a koga je sproveo Evropski zavod za patente. Finansijska vrednost projekta iznosila je 900.000 evra, a zvanično je trajao od septembra 2005. do decembra 2007.godine.
Pre svečanog dela proslave, u 9:30 časova, u kabinetu direktora održan je poslednji, peti sastanak Upravnog odbora Projekta, na kome je, pored redovnih članova prisustvovao i g-din Gérard Giroud, generalni direktor za evropske i međunarodne poslove Evropskog zavoda za patente. Tokom sastanka, posebno je razmatran izveštaj g-dina Pascal Phlix-a, rukovodioca projekta o aktivnostima u poslednjih šest meseci realizacije Projekta.

DETALjNIJE >>

GODIŠNjI IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE

8. novembar 2007.

Evropski komesar za proširenje Oli Ren predstavio je u Briselu 8.novembra 2007.godine Godišnji izveštaj o napretku Srbije u Procesu stabilizacije i pridruživanja za 2006. godinu. Tom prilikom naglasio je da je u ovom periodu došlo do ohrabrujućeg razvoja u Srbiji, posebno ukazujući na poboljšanje makroekonomske situacije i kvaliteta srpske administracije. Srbija je u 2006. godini napredovala, prema ovom usvojenom Izveštaju Evropske komisije u svim domenima ekonomije, politike, administracije, pravosuđa i bezbednosti, ali će morati da reši čitav niz problema ako želi da ubrza napredak u procesu evropske integracije.

DETALjNIJE >>

OGLAS

2. novembar 2007.

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla...

DETALjNIJE >>

GENERALNA SKUPŠTINA WIPO

3. oktobar 2007.

Kao član Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Republika Srbija je učestvovala u radu 43. zasedanja skupština država članica Svetske organizacije za intelektualnu svojinu koje je održano od 24. septembra do 3. oktobra 2007. godine. Našu zemlju su na ovom zasedanju predstavljali Branka Totić, v.d. direktor Zavoda, Slobodan Vukčević, ambasador u Misiji R. Srbije pri OUN u Ženevi, Vladimir Marić, načelnik Odeljenja za žigove, Vladan Lazović, drugi sekretar u Misiji i Tea Terzić, treći sekretar u Misiji.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O GAŠENjU DOMENA sv.gov.yu

2. oktobar 2007.

Od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa dobili smo obaveštenje o odluci da se ukine domen sv.gov.yu. U skladu s tim Zavod za intelektualnu svojinu tražio je i dobio saglasnost za registraciju novog domena yupat.gov.yu na ponuđenom domenu gov.yu. Prema tome nova adresa sajta Zavoda sada glasi
www.yupat.gov.yu

DETALjNIJE >>

ČETVRTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA CARDS NACIONALNOG PROJEKTA

19. jun 2007.

U Zavodu je 19.juna 2007. godine održan IV sastanak Upravnog odbora CARDS Nacionalnog projekta za tehničku pomoć Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, kojem su prisustvovali svi članovi Odbora. Uvodno izlaganje imala je g-đa Branka Totić, v.d. direktora Zavoda, koja je naglasila da je period od januara do juna 2007.g bio do sada najaktivnija faza u dvogodišnjoj realizaciji Projekta. Detaljan izveštaj o radu sa prikazom svih rezultata izneo je direktor Projekta u Evropskom zavodu za patente g-din Paskal Fliks.

DETALjNIJE >>

OGLAS

7. maj 2007.

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla...

DETALjNIJE >>

OBELEŽEN SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

OBELEŽEN SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

26. april 2007.

I ove godine, na svečanosti koju je u Klubu poslanika priredio Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, obeležen je 26. april, Svetski dan intelektualne svojine. Tom prilikom gospođa Branka Totić, vd. direktora Zavoda uputila je javnosti poruku.

"Zavod se na zadatku zaštite stvaralaštva nalazi od 1920. godine. Tada je osnovan Ured za industrijsku svojinu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao jedinstveni državni organ koji će voditi upravni postupak u vezi sa sticanjem i održavanjem prava industrijske svojine. Od tada do danas Zavod u kontinuitetu obavlja svoje poslove, oslonjen na značajnu tradiciju zaštite intelektualne svojine na ovom prostoru. Uprkos svim promenama, ova državna organizacija je ostala relativno postojana zahvaljujući posvećenosti svom poslu koji je, po prirodi stvari, distanciran od prolaznih ideoloških i političkih odrednica.

DETALjNIJE >>

SVETSKI KONGRES O BORBI PROTIV KRIVOTVORENjA I PIRATERIJE

31. januar 2007.

U Ženevi je u Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu 30. i 31. januara održan Treći svetski kongres o borbi protiv krivotvorenja i piraterije (http://www.ccapcongress.net) . Skup je otvorio generalni direktor WIPO, dr Kamil Idris, a na njemu su pored 700 drugih delegata učestvovali Ronald K. Noble, generalni sekretar Interpola, Michel Danet, generalni sekretar Svetske carinske organizacije (WCO), kao i predstavnici Saveza globalne privrede protiv krivotvorenja (GBLAAC), Međunarodna asocijacija za žigove (INTA), Međunarodna privredna komora (ICC), i Međunarodna asocijacija za upravljnje sigurnošću (ISMA). Predstavnik Republike Srbije bila je gospođa Branka Totić, vd direktor Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

Архива

2010 2009 2008 2007 2006