Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Архива вести за 2008. годину

OBAVEŠTENjE O GAŠENjU DOMENA gov.yu

24. decembar 2008.

Zavod za intelektualnu svojinu tražio je i dobio saglasnost za registraciju novog domena zis.gov.rs na domenu gov.rs. Prema tome nova adresa sajta Zavoda sada glasi

www.zis.gov.rs

U prelaznom periodu do konačnog ukidanja starog domena obezbeđeni su uslovi za pristup sajtu sa obe adrese tj. www.zis.gov.rs kao i www.yupat.gov.yu

DETALjNIJE >>

WIPO NACIONALNI SEMINAR O METODOLOGIJI, NAJBOLjIM REŠENjIMA I ISKUSTVIMA U RAZVOJU NACIONALNIH STRATEGIJA INTELEKTUALNE SVOJINE

19. novembar 2008.

U Beogradu je 19. i 20.novembra 2008.g, u zgradi PKS na Terazijama 23, održan „Nacionalni seminar o metodologiji, najboljim rešenjima i iskustvima u razvoju nacionalnih strategija intelektualne svojine“, koji je organizovala Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Privrednom komorom Srbije.

Seminar je imao za cilj da prikaže iskustva zemalja u okruženju u izradi i primeni nacionalnih strategija intelektualne svojine i da u najširoj javnosti doprinese stvaranju svesti o opravdanosti izrade Strategije intelektualne svojine Republike Srbije.U tom smislu su svoja nacionalna iskustva izložili direktori zavoda za intelektualnu svojinu Rumunije, Hrvatske, bivši direktor zavoda Velike Britanije, kao i predstavnici zavoda Malte i Makedonije.

DETALjNIJE >>

GODIŠNjI IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE U 2008.GODINI RAZVOJ U OBLASTI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

6. novembar 2008.

Evropski komesar za proširenje Oli Ren predstavio je u Briselu 5.novembra 2008. godine Godišnji izveštaj o napretku Srbije u Procesu stabilizacije i pridruživanja za 2008. godinu.

U odeljku 4.1.7. Pravo intelektualne svojine u Izveštaju stoji sledeće:

„Izvestan napredak učinjen je u oblasti prava intelektualne svojine. Zavod za intelektualnu svojinu naimenovan od strane Vlade u oktobru 2007. za koordinatora za posao reforme prava intelektualne svojine. Na ovaj način je poboljšana saradnja između različitih državnih institucija. Ojačan je informaciono-tehnološki sistem Zavoda. Takođe je zaposleno još radnika. Međutim, administrativni kapacitet Zavoda za intelektualnu svojinu nije dovoljno razvijen. Zavodu je potrebno još kvalifikovanog kadra i kontinuirano usavršavanje. Vlada još uvek nije imenovala direktora. Finansiranje Zavoda za intelektualnu svojinu iz državnog budžeta ( koji je trenutno u nadležnosti Ministarstva finansija) treba da se reši i to u smislu transformisanja u finansijski samostalnu agenciju, što bi uslovilo i porast efikasnosti rada.

DETALjNIJE >>

OGLAS

6. novembar 2008.

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla...

DETALjNIJE >>

PROMENE U POSTUPANjU ZAVODA KOD PODNETOG ZAHTEVA ZA MEDjUNARODNO REGISTROVANjE ŽIGOVA

20. avgust 2008.

Navedene promene stupaju na snagu 1.9.2008.godine

Potreba u izmenama u postupanju Zavoda kod podnetog zahteva za međunarodno registrovanje žigova nastala je kao posledica izmena Madridskog Protokola koje stupaju na snagu 1.9.2008.godine. Suština usvojenih izmena ogleda se u tome da će se Madridski Protokol isključivo primenjivati u vezi sa međusobnim odnosima onih zemalja ugovornica koje su potpisnice i Protokola i Aranžmana (što je slučaj i sa Republikom Srbijom).
Izmene Madridskog Protokola imaju za posledicu pored ostalog i promene koje se odnose na slučajeve primene Aranžmana ili Protokola na podneti zahtev za međunarodno registrovanje žigova.

DETALjNIJE >>

ODLUKA ADMINISTRATIVNOG SAVETA EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE kojom se poziva Republika Srbija da pristupi Konvenciji o evropskom paten

19. jun 2008.

Administrativni savet Evropske patentne organizacije na svom 114. sastanku doneo je odluku da se Republika Srbija pozove da pristupi Evropskoj patentnoj konvenciji. Ova odluka je doneta na osnovu pisma o namerama R. Srbije da pristupi Konvenciji koje je u ime Vlade uputila ministar za nauku, dr. Ana Pešikan, 16. novembra 2007. godine.

DETALjNIJE >>

WIPO, ŽENEVA SLAVIMO INOVATIVNOST Poruka generalnog direktora Kamila Idrisa povodom 26.aprila, Svetskog dana intelektualne svojine

22. april 2008.

Svetski dan intelektualne svojine je sve popularniji. Od njegovog proglašenja, pre osam godina, sve veći broj vlada i organizacija pridružuje se Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu na godišnjim proslavama 26. aprila.

Slučajni prolaznici mogu se zapitati šta to čini intelektualnu svojinu vrednom tolikog napora. Mogu se zapitati šta to čini bliskim i povezanim autorska prava, patente, industrijski dizajn ili žigove sa stvarno velikim pitanjima, kao što je kako zaustaviti globalno zagrevanje; ili kakve to veze ima sa stvarima koje život čine srećnim, kao što će biti praćenje nastupa omiljenog atletičara na Olimpijskim igrama ove godine? Odgovor je da bez prava intelektualne svojine mnoge nove tehnologije razvijene da se uhvate u koštac sa globalnim problemima, nikada ne bi ugledale svetlo dana, a veliki sportski događaji, koji nas zabavljaju i ujedinjuju, ne bi bili emitovani u našim domovima širom planete.

DETALjNIJE >>

OGLAS

18. april 2008.

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla...

DETALjNIJE >>

WIPO, ŽENEVA DO SADA NEZABELEŽEN BROJ MEDjUNARODNIH PRIJAVA PATENATA PODNETIH U 2007. GODINI REKORDAN BROJ MEDjUNARODNIH PRIJAVA ŽIGOVA U 2007. GO

21. februar 2008.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je u 2007. godini zabeležila rekordan broj prijava patenata podnetih na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata ( PCT ), koji je temelj međunarodnog sistema zaštite patenata.
Pronalazači iz Republike Koreje ( 4. mesto) i Kine ( 7. mesto) učvrstili su svoj položaj među deset najboljih, zajedno sa SAD (1. mesto), Japan ( 2. mesto), Nemačka (3. mesto), Francuska (5. mesto), Velika Britanija (6. mesto), Holandija (8. mesto), Švajcarska (9. mesto) i Švedska (10. mesto). ...

Rekordan broj od 39.945 prijava međunarodnih žigova podnesen je Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO) u 2007. godini na osnovu Madridskog aranžmana za međunarodno registrovanje žigova, što predstavlja porast od 9,5% u odnosu na 2006.

DETALjNIJE >>

„ ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU U SLUŽBI RAZVOJA SRBIJE“ OKRUGLI STO ODRŽAN U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE

„ ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU U SLUŽBI RAZVOJA SRBIJE“ OKRUGLI STO ODRŽAN U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE

12. februar 2008.

Dana 12. februara 2008. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu, Knjeginje Ljubice 5, održan je okrugli sto pod nazivom Zavod za intelektualnu svojinu u službi razvoja Srbije. Sa ovim prvim okruglim stolom Zavod započinje redovnu praksu susreta koji bi se tradicionalno održavali početkom godine, a na kojima bi se razmatrao rad Zavoda za intelektualnu svojinu u proteklom jednogodišnjem periodu, kao i analizirali aktuelni kratkoročni i dugoročni pravci razvoja Zavoda sa glavnim ciljem jačanja uloge Zavoda u podsticanju inovacija, sprovođenju prava intelektualne svojine u našoj zemlji, privlačenju stranih investicija i plasmanu domaće tehnologije u inostranstvu.

DETALjNIJE >>

Архива

2010 2009 2008 2007 2006