Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Архива вести за 2010. годину

USPEŠNO OKONČAN ZAJEDNIČKI PROJEKAT SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

30. decembar 2010.

Ovog meseca je uspešno završena implementacija projekta koji je u Srbiji u okviru Razvojne agende finansiran od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), a implementiran od strane Odeljenja za Mala i srednja preduzeća organizacije WIPO i Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA EKONOMSKOM FAKULTETU

22. decembar 2010.

Predavači Edukativno-informativnog centra gostovali su danas na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome su održali predavanje o strategijama za upravljanje intelektualnom svojinom.

DETALjNIJE >>

REŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA

21. decembar 2010.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 9. decembra 2010. godine donela rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za autorsko i srodna prava.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

20. decembar 2010.

Na poziv profesora sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, predavači Edukativno-informativnog centra održali su danas predavanje o pravnoj zaštiti patentom.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

15. decembar 2010.

Vlada Republike Srbije je 2. decembra 2010. godine donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o postupku za ustanovljenje geografske oznake porekla i priznanju svojstva ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije br. 18/2010”, odnosno od 16. decembra 2010.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA

13. decembar 2010.

U četvrtak, 9. decembra, u poseti Zavodu bili su studenti pete godine Mašinskog fakulteta. Tom prilikom su stručnjaci Edukativno-informativnog centra održali predavanja o oblicima prava intelektualne svojine i značaju zaštite prava intelektualne svojine. Naglasak je postavljen na teme patentne zaštite novih tehničkih rešenja, patentne informacije, dok je studentima takođe demonstriran način pretraživanja javno dostupne globalne baze patentne dokumentacije Esp@cenet uz objašnjenje korišćenja date baze u vidu izvora tehničkih informacija za istraživanja i utrvđivanje novosti pronalazaka.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN OKRUGLI STO U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O OPTIČKIM DISKOVIMA

6. decembar 2010.

U Zavodu je danas u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o optičkim diskovima održan okrugli sto. Na okruglom stolu su, pored predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu, učestvovali predstavnici Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva trgovine i usluga, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva finansija, Privrednog suda u Beogradu, organizacije SOKOJ, Američke privredne komore u Srbiji, kao i predstavnici privrednih društava i stručnjaka koji obavljaju delatnosti u vezi sa sadržinom ovog nacrta zakona.

DETALjNIJE >>

UČEŠĆE ZAVODA NA DEVETOJ BIZNIS BAZI

6. decembar 2010.

Beogradski sajam je od 2-4. decembra bio domaćin devetog Međunarodnog sajma preduzetništva „Biznis baza“, koji je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Na sajmu je tradicionalno učestvovao i Zavod za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN OKRUGLI STO U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O OPTIČKIM DISKOVIMA

6. decembar 2010.

U Zavodu je danas u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o optičkim diskovima održan okrugli sto. Na okruglom stolu su, pored predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu, učestvovali predstavnici Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva trgovine i usluga, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva finansija, Privrednog suda u Beogradu, organizacije SOKOJ, Američke privredne komore u Srbiji, kao i predstavnici privrednih društava i stručnjaka koji obavljaju delatnosti u vezi sa sadržinom ovog nacrta zakona.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA

3. decembar 2010.

U Zavodu za intelektualnu svojinu je u periodu od 1-3. decembra održana radionica o oznakama geografskog porekla, na kojoj su, pored predstavnika Zavoda, učestvovali i predstavnici Švajcarskog saveznog instituta za intelektualnu svojinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Akreditacionog tela Srbije, Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, organizacije SEEDEV, kao i domaći i strani eksperti iz ove oblasti. Prvi deo radionice odnosio se na akreditaciju i sertifikaciju oznaka geografskog porekla i instituciju GLOBAL G.A.P, dok je drugi deo obradio temu primene postojećih zakona u vezi sa oznakama geografskog porekla, uključujući razvoj smernica za registratiju oznaka.

DETALjNIJE >>

POTPISAN UGOVOR O OSNIVANjU CENTRA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

30. novembar 2010.

Ugovor o podršci Zavoda za intelektualnu svojinu Univerzitetu u Beogradu i osnivanju i radu Centra za transfer tehnologije danas su potpisali rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branko Kovačević, i direktorka Zavoda, Branka Totić.

DETALjNIJE >>

PATENTNA ZAŠTITA POVERLjIVIH PRONALAZAKA

26. novembar 2010.

U Ministarstvu odbrane je juče održan seminar „Patentna zaštita poverljivih pronalazaka“ u organizaciji Odeljenja za naučno-istraživačku delatnost.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA TELFORU 2010.

25. novembar 2010.

U beogradskom centru Sava je od 23-25. novembra održan 18. Telekomunikacioni forum – Telfor 2010. Zavod je poslednjeg dana trajanja foruma održao predavanje na temu «okviri zaštite intelektualne svojine u Republici Srbiji».

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O OPTIČKIM DISKOVIMA

24. novembar 2010.

Odbor za privredu i finansije je dana 23.11.2010. godine, na 115. sednici, odredio program javne rasprave o Nacrtu zakona o optičkim diskovima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o optičkim diskovima biće sprovedena u periodu od 25. novembra 2010. godine do 8. decembra 2010. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o optičkim diskovima će se održati 6. decembra 2010. godine, u svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice br. 5, sa početkom u 12 časova.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR O PATENTNOJ ZAŠTITI

19. novembar 2010.

Juče je u Zavodu za intelektualnu svojinu održan seminar o patentnoj zaštiti, koji su pohađali predstavnici Inženjerske akademije Srbije.

DETALjNIJE >>

OBELEŽEN DEVEDESETI RODjENDAN ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

15. novembar 2010.

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije je danas proslavio jubilarnu devedesetu godišnjicu svog postojanja. Tim povodom je u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu organizovana međunarodna konferencija o zaštiti prava intelektualne svojine.

U čast proslave i međunarodne konferencije, Beograd je ugostio direktore zavoda za intelektualnu svojinu iz zemalja u regionu, zvaničnike Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, Evropske organizacije za patente, Kancelarije za harmonizaciju internog tržišta, Saveza za autorska prava u centralnoj i istočnoj Evropi, neprofitne organizacije SNB React, kao i brojne goste iz zemlje i inostranstva, koji su doprineli i doprinose uspešnom radu našeg Zavoda.

DETALjNIJE >>

EVROPSKA KOMISIJA POHVALILA NAPREDAK SRBIJE U DOMENIMA NAUKE I INTELEKTUALNE SVOJINE

15. novembar 2010.

Evropska komisija je u svom godišnjem izveštaju istakla da je Srbija napravila dobar napredak u domenima nauke i intelektualne svojine. Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Djelić čestitao je naučnoj i tehnološkoj zajednici na ovom uspehu. U domenu nauke, posebno je istaknuto učešće srpskih naučnika u projektima Sedmog okvirnog programa za istraživanje EU kao i donošenje nacionalne strategije i novog zakonskog okvira u ovom domenu.

U oblasti intelektualne svojine pohvaljeno je donošenje zakona i ratifikacije međunarodnih konvencija u okviru prelaznog trgovinskog sporazuma, kao i napredak u sprovođenju zakona kroz specijalizovane policijske, carinske i poreske jedinice.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI O RADNOJ VERZIJI NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE

12. novembar 2010.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja intelektualne svojine će se održati 22. novembra 2010. godine u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, sala na 2. spratu, sa početkom u 11 časova.

Nacrt strategije razvoja intelektualne svojine (pdf)

Usvajanje Strategije razvoja intelektualne svojine predviđeno je Planom rada Vlade za decembar 2010.godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Zavodu za intelektualnu svojinu na e-mail: dstefanov@zis.gov.rs. Za sve informacije možete se obratiti Danieli Stefanov, savetniku, tel: 011-2025-934.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O ZAŠTITI SOFTVERA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

11. novembar 2010.

U protekla dva dana je u beogradskom hotelu „Zira“ održan dvodnevni seminar na temu zaštite softvera pravima intelektualne svojine, u okviru regionalnog IPA programa za zemlje zapadnog Balkana i Tursku. Seminar je organizovao Zavod za intelektualnu svojinu u saradnji sa Evropskim zavodom za patente.Centralna tema skupa bila je patentna zaštita pronalazaka u čije nastajanje je uključen računar, računarska mreža ili drugo sredstvo programiranja, odnosno pronalazaka čiji se bar jedan element realizuje delom ili u celosti pomoću računarskog programa. U okviru programa skupa razmotreno je i pitanje pravne zaštite Open Source metode. Pažnja je, takođe, bila posvećena sprovođenju prava intelektualne svojine u oblasti softvera kao i različitim metodama pravne zaštite kompjuterskih softvera, pre svega autorskom pravu, patentu i poslovnoj tajni.


DETALjNIJE >>

ODRŽAN OKRUGLI STO U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O PATENTIMA

8. novembar 2010.

U Zavodu je prošlog petka održan Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o patentima. Na okruglom stolu su, pored predstavnika Zavoda, učestvovali i predstavnici Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva odbrane, Privredne komore Srbije, sudstva zastupničkih kancelarija, kao i udruženja pronalazača.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA ZA PODRŠKU RAZVOJU SEKTORA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

5. novembar 2010.

U Zavodu za intelektualnu svojinu je u trajanju od 1-4. novembra održan seminar o intelektualnoj svojini i njenom značaju za poslovanje, koji je bio namenjen predstavnicima institucija koje pružaju podršku malim i srednjim preduzećima u Srbiji u njihovom poslovanju. Seminar je održan u okviru Razvojne agende Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), a u zajedničkoj organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i organizacije WIPO.

DETALjNIJE >>

INFORMACIJE O ZASTUPANjU PRED EVROPSKIM ZAVODOM ZA PATENTE

4. novembar 2010.

Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred Evropskim zavodom za patente mogu vršiti fizička lica upisana na listu profesionalnih zastupnika koju vodi Evropski zavod za patente. Detaljnije informacije možete pročitati ovde.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA U REGIONALNIM PRIVREDNIM KOMORAMA U KRAGUJEVCU I PANČEVU

4. novembar 2010.

Stručnjaci Edukativno-informativnog centra održali su predavanje u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac 30. septembra, dok su narednog dana istim povodom boravili u Regionalnoj privrednoj komori Pančevo.

DETALjNIJE >>

OGLAS

29. oktobar 2010.

olaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla obaviće se 08.12.2010. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu. Prijave za polaganje ispita mogu se podneti do 25.11.2010. godine.

Za sve informacije o načinu prijavljivanja kliknite na „detaljnije“.

DETALjNIJE >>

GENERALNI DIREKTOR SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU POSETIO SRBIJU

GENERALNI DIREKTOR SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU POSETIO SRBIJU

27. oktobar 2010.

Generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Frensis Gari, boravio je 25. i 26. oktobra u Beogradu kao gost Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Tom prilikom potpisan je Memorandum o razumevanju između Svetske organizacije za intelektualnu svojinu i Vlade Republike Srbije. Prilikom svog boravka u Beogradu, Frensis Gari je posetio i naš Zavod, nakon čega se obratio naučnoj i akademskoj zajednici naše zemlje na prigodnom skupu u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA O PATENTIMA

25. oktobar 2010.

U periodu od 25. oktobra 2010. godine do 8. novembra 2010. godine sprovodi se javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o patentima.

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na 110. sednici održanoj 19. oktobra 2010. godine je odredio Program javne rasprave o radnoj verziji Nacrta zakona o patentima. Javna rasprava o Nacrtu zakona o patentima sprovodi se u periodu od 25. oktobra 2010. godine do 8. novembra 2010. godine.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

20. oktobar 2010.

U organizaciji Privredne komore Beograda i Zavoda za intelektualnu svojinu, stručnjaci Zavoda za intelektualnu svojinu iz Edukativno informativnog centra su 19. oktobra održali seminar „Osnove o zaštiti prava intelektualne svojine” u prostorijama Privredne komore Beograda.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN 24. TESLA FEST

18. oktobar 2010.

Dvadeset četvrti međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva „Tesla Fest 2010“ održan je od 12. do 15. oktobra u sportsko-poslovnoj hali „Vojvodina“ u Novom Sadu. Izložbu je otvorio predsednik Privredne komore Vojvodine, g-din Nikola Stojšić.

DETALjNIJE >>

STUPANjE NA SNAGU ŽENEVSKOG AKTA NIČANSKOG SPORAZUMA

18. oktobar 2010.

Vlada Republike Srbije deponovala je ratifikacioni instrument o pristupanju Ženevskom aktu Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova. Sporazum za Republiku Srbiju stupa na snagu 17. decembra 2010. godine.

DETALjNIJE >>

STUPANjE NA SNAGU SINGAPURSKOG UGOVORA

18. oktobar 2010.

U narednom periodu stupiće na snagu još jedan međunarodni ugovor. Naime, Singapurski ugovor o žigovnom pravu stupiće na snagu 19. novembra 2010. godine.

DETALjNIJE >>

ZAJEDNIČKA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA ZA SPROVODjENjE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI

ZAJEDNIČKA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA ZA SPROVODjENjE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI

11. oktobar 2010.

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, a u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, prošlog petka je u prostorijama Zavoda održana radionica kojom je ozvaničen početak obuke za predstavnike institucija za sprovođenje prava u Srbiji – sudova i tužilaštava, policije, tržišne inspekcije i carine.

Ovaj događaj predstavlja zvaničan početak planske, sistematske edukacije koja će se kontinuirano sprovoditi u narednom periodu. Projekat, kojim rukovodi Evropska unija, a koji implementira Evropski zavod za patente, sprovodi se sa ciljem obučavanja predstavnika ovih institucija za oblast intelektualne svojine, čime će se poboljšati sprovođenje prava intelektualne svojine u celini. U okviru radionice potpisan je i Memorandum o razumevanju između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije, kojim se reguliše obuka sudija i tužilaca.

DETALjNIJE >>

RADIONICA NA TEMU RAZMENE DOBRE PRAKSE SA ORGANIZACIJOM OHIM

6. oktobar 2010.

U Zavodu je u okviru regionalnog IPA programa od 5-6. oktobra organizovana radionica na temu razmene dobre prakse u oblasti žigova. Među predavačima su bili Martin Vuijst i Kajetana Borego, pravni eksperti iz organizacije OHIM (Kancelarija za harmonizaciju internog tržišta), kao i Mirela Bošković, pomoćnik direktora Zavoda.

DETALjNIJE >>

RADIONICA NA TEMU NACIONALNE I MEDjUNARODNE ZAŠTITE PATENATA

5. oktobar 2010.

U Privrednoj komori Srbije je juče održana radionica na temu nacionalne i međunarodne zaštite patenata. Radionicu je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i TAIEX odeljenjem Evropske komisije. Ovaj događaj bio je namenjen privrednicima, pronalazačima i naučnim radnicima, a predavačima iz Srbije društvo su pravili stručnjaci iz Slovenije, Španije i Grčke, koji su preneli iskustva iz ove oblasti iz svojih zemalja.

DETALjNIJE >>

SRBIJA POSTALA ČLAN EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA PATENTE

1. oktobar 2010.

Republika Srbija je danas postala članica Evropske organizacije za patente (EPO). Time se naša zemlja pridružila porodici evropskih zemalja članica ove organizacije, među kojima su sve zemlje članice Evropske unije, kao i Albanija, Hrvatska, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Švajcarska i Turska.

DETALjNIJE >>

REGIONALNA RADIONICA O INTERNET SAJTOVIMA

30. septembar 2010.

U Skoplju je, u sklopu regionalnog IPA programa, u periodu od 28-29. septembra održana radionica o internet sajtovima, na kojoj su učestvovali svi zavodi za intelektualnu svojinu iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.

DETALjNIJE >>

PRIZNANjE ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

30. septembar 2010.

U Privrednoj komori Srbije je 28. septembra 2010. godine održan peti po redu svečani skup posvećen obeležavanju "Međunarodnog dana prava javnosti da zna", na kojem su se prisutnima obratili šef Misije OEBS-a u Beogradu ambasador Dimitros Kipreos, Zaštitnik građana Saša Janković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Tom prilikom Poverenik je predstavniku Zavoda za intelektualnu svojinu uručio priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama.

DETALjNIJE >>

INTELEKTUALNA SVOJINA I SUDSTVO

28. septembar 2010.

U Zavodu je juče održan sastanak sa sudijama Višeg suda u Beogradu, Apelacionog suda u Beogradu, Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Visokog saveta sudstva, Višeg suda u Nišu, Privrednog suda u Beogradu, Višeg suda u Novom Sadu, dok je u svojstvu eksperta gostovao Jens Fajlberg, predsednik suda za pomorstvo i privredu kraljevine Danske u penziji.

DETALjNIJE >>

REGIONALNA KONFERENCIJA O NASTAVI INTELEKTUALNE SVOJINE U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

REGIONALNA KONFERENCIJA O NASTAVI INTELEKTUALNE SVOJINE U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

3. septembar 2010.

U cilju razvoja svesti o značaju obrazovanja u oblasti intelektualne svojine sa akcentom na visokoškolskom obrazovanju, u beogradskom hotelu „Zira“ je od 1-2. septembra 2010. godine održana regionalna konferencija u okviru IPA regionalnog projekta za intelektualnu svojinu, koji podržava Evropska unija. Jedan od organizatora bio je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a tema konferencije je nastava intelektualne svojine u ustanovama za visokoškolsko obrazovanje. Na ovom izuzetno posećenom događaju predstavljena su iskustva zemalja EU, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), zemalja iz regiona, a među govornicima su bili domaći i strani eminentni eksperti iz ove oblasti.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN 11. SAJAM INOVACIJA, SARADNjE I PREDUZETNIŠTVA „INOCOOP 2010“

30. avgust 2010.

U Zrenjaninu je u organizaciji Regionalne privredne komore Zrenjanin i Opšteg udruženja preduzetnika iz Zrenjanina od 26. do 28. avgusta održan jedanaesti Sajam inovacija, saradnje i preduzetništva „INOCOOP 2010“, na kome se okupilo 220 izlagača iz Srbije, Rumunije, Mađarske, Slovačke i Bosne i Hercegovine.

DETALjNIJE >>

RADNI SASTANAK POVODOM IZRADE NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE INTELEKTUALNE SVOJINE

2. avgust 2010.

U Zavodu je 30. jula održan novi sastanak predstavnika radne grupe za izradu nacionalne strategije intelektualne svojine Republike Srbije, na kojem je posebno razmatran deo koji se tiče pravno-institucionalnog okvira zaštite intelektualne svojine u Srbiji.

DETALjNIJE >>

STUPANjE NA SNAGU STRAZBURŠKOG SPORAZUMA O MEDjUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA

19. jul 2010.

Prošlog četvrtka, 15. jula, za Republiku Srbiju je počeo da važi Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata.

DETALjNIJE >>

DIJAGNOSTIKA INTELEKTUALNE SVOJINE

15. jul 2010.

Edukativno-informativni centar Zavoda je od jula 2010. godine počeo sa pružanjem nove usluge u oblasti podrške poslovanju na bazi intelektualne svojine. Dijagnostika intelektualne svojine namenjena je svim preduzećima koja žele da procene sopstvenu snagu i potencijale u oblasti intelektualne svojine i da ih iskoriste za svoj razvoj.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

9. jul 2010.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. juna usvojila tri uredbe iz oblasti intelektualne svojine: Uredbu o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava, i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa; Uredbu o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava; i Uredbu o sadržini registra prijava i registra topografija i sadržini zahteva za priznanje prava na topografiju u postupku za pravnu zaštitu topografija integrisanih kola. Sve tri uredbe su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 45/2010 i stupaju na snagu 11. jula 2010. Uredbe možete preuzeti ovde:

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava, i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa;

Uredba o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava;

Uredba o sadržini registra prijava i registra topografija i sadržini zahteva za priznanje prava na topografiju u postupku za pravnu zaštitu topografija integrisanih kola.

DETALjNIJE >>

SEMINAR U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALjEVA

30. jun 2010.

U utorak 29. juna je u Regionalnoj privrednoj komori Valjeva organizovan seminar na temu značaja zaštite intelektualne svojine. Predavanja na datu temu održali su stručnjaci Edukativno-informativnog centra.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

29. jun 2010.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 17. juna usvojila dve uredbe iz oblasti intelektualne svojine: Uredbu o sadržini registra prijava i registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa, kao i Uredbu o sadržini registra prijava i registra industrijskog dizajna, sadržini zahteva koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu prava na industrijski dizajn, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa. Obe uredbe su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 43/2010 i stupaju na snagu 3. jula 2010. Uredbe možete preuzeti ovde:

Uredba o sadržini registra prijava i registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa

Uredba o sadržini registra prijava i registra industrijskog dizajna, sadržini zahteva koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu prava na industrijski dizajn, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

28. jun 2010.

Obaveštavamo sve korisnike usluga Zavoda da su odlukom Vlade Republike Srbije tarife republičkih administrativnih taksi usklađene sa stopom rasta troškova života koju je objavio Republički zavod za statistiku. Nove iznose tarifa, koje se primenjuju od juna 2010. godine, možete preuzeti ovde.

DETALjNIJE >>

POTPISIVANjE SPORAZUMA O SARADNjI IZMEDjU ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

POTPISIVANjE SPORAZUMA O SARADNjI IZMEDjU ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

22. jun 2010.

Direktori Zavoda za intelektualnu svojinu i Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Branka Totić i Ivica Eždenci, potpisali su u utorak, 22. juna, u prostorijama Zavoda, Sporazum o saradnji. Na taj način, ove dve institucije udružile su snage i napore u razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kao i u podizanju svesti o značaju intelektualne svojine u srpskom društvu.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

18. jun 2010.

Na četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2010. godini, dana 26. maja, usvojeni su:
- Zakon o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Zakon o potvrđivanju
- Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencije o evropskom patentu).

Oba usvojena zakona objavljena su u „Službenom glasniku Republike Srbije“, Međunarodni ugovori, br. 5/2010.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN OKRUGLI STO „PIRATERIJA U MUZIČKOJ INDUSTRIJI“

ODRŽAN OKRUGLI STO „PIRATERIJA U MUZIČKOJ INDUSTRIJI“

28. maj 2010.

U prostorijama Zavoda je 27. maja održan okrugli sto pod naslovom „Piraterija u muzičkoj industriji“, na kojem su učestvovali predstavnici Zavoda i drugih relevantnih institucija u Srbiji.

Učesnici okruglog stola bili su: Branka Totić, direktor Zavoda, Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda u Sektoru za autorsko pravo i međunarodnu saradnju, Predrag Blagojević, sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije, Mikailo Tijanić, šef Odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine MUP-a Srbije, Aleksandar Kovačević, direktor SOKOJ-a, Petar Djurić, direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije, Vlado Georgiev, umetnik, Slobodan Nešović, muzički producent i Ljubiša Kuvekalović, predstavnik Republičke Radiodifuzne agencije.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE U VISOKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENjANINU

26. maj 2010.

Na poziv Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu, stručnjaci Edukativno-informativnog centra održali su 25. maja predavanje na temu „Zaštita prava intelektualne svojine“.

DETALjNIJE >>

PRONALAZAŠTVO – BEOGRAD 2010

25. maj 2010.

Juče je u Centralnom domu Vojske Srbije otvorena 30. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna pod nazivom „Pronalazaštvo – Beograd 2010“. Tom prilikom, Zavodu za intelektualnu svojinu uručena je zlatna plaketa za doprinos pronalazaštvu u Srbiji.

DETALjNIJE >>

54. MEDjUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA

17. maj 2010.

Na Beogradskom sajmu je od 11. do 15. maja održan 54. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Ovaj sajam je jedan od najznačajnijih privrednih i tehnoloških događaja u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, i ima izuzetan uticaj na budući razvoj industrije u zemlji i regionu.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

17. maj 2010.

Obaveštavamo vas da je 15. maja 2010. godine na snagu stupio Zakon o izmenama Zakona o opštem upravnom postupku. Ovaj zakon, kao i novi Zakon o upravnim sporovima, možete preuzeti ovde.

DETALjNIJE >>

PRVI MEDjUNARODNI SAJAM KLASTERA I MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

10. maj 2010.

Na poziv Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Regionalne Privredne komore Niš, Zavod je učestvovao na prvom Međunarodnom sajmu klastera, malih i srednjih preduzeća, koji je održan od 6. do 8. maja u niškoj hali Čair.

DETALjNIJE >>

OGLAS

6. maj 2010.

Polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i oznaka geografskog porekla obaviće se 16. juna 2010. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Prijave za polaganje ispita mogu se podneti do 6. juna 2010. godine.

Oglas 2010

DETALjNIJE >>

SASTANAK POSVEĆEN IZRADI NACRTA NACIONALNE

4. maj 2010.

U Zavodu je 30. aprila održan prvi sastanak radne grupe posvećen izradi Nacionalne strategije intelektualne svojine Republike Srbije. Pored predstavnika Zavoda, sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih organa i institucija – Ministarstva kulture, Ministarstva prosvete, Ministarstva pravde, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Privredne komore Srbije, Kancelarije za evropske integracije, Univerziteta u Beogradu, Uprave carina, Agencije za investicije i promociju izvoza i Republičke radiodifuzne agencije.

DETALjNIJE >>

OKRUGLI STO POVODOM SVETSKOG DANA INTELEKTUALNE SVOJINE

27. april 2010.

U Novom Sadu je 26. aprila, povodom Svetskog dana intelektualne svojine, održan okrugli sto u organizaciji Kancelarije za evropske poslove Vlade AP Vojvodine.

DETALjNIJE >>

SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

22. april 2010.

Zavod za intelektualnu svojinu želi da obavesti javnost u Srbiji da se 26. april širom naše planete obeležava kao Svetski dan intelektualne svojine, praznik svih inovatora i umetnika sveta. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je 2001. godine ustanovila ovaj praznik u cilju razvoja svesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu, kao i u cilju obeležavanja doprinosa pronalazača i umetnika opštem razvoju čovečanstva.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

1. april 2010.

Skupština Republike Srbije usvojila je na svojoj Prvoj sednici prvog redovnog zasedanja 23. marta 2010. godine nove zakone iz oblasti zaštite intelektualne svojine. Usvojeni su novi zakoni:

- Zakon o oznakama geografskog porekla
- Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiranog u Stokholmu 14. jula 1967. godine i Ženevi 13. maja 1977. godine i izmenjenog 28. septembra 1979. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu.

Ovi novi zakoni stupaju na snagu od 3. aprila 2010. godine.

DETALjNIJE >>

NAJBOLjA TEHNOLOŠKA INOVACIJA 2010.

15. mart 2010.

Poštovani pronalazači,

U toku je prijavljivanje za takmičenje za Najbolju tehnološku inovaciju 2010. godine, koje organizuju Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i Privredna komore Srbije. Konkurs je namenjen svima koji žele da pretvore invenciju u inovaciju, odnosno tržišno realizovanu ideju. Cilj takmičenja je promovisanje inovacione kulture i preduzetničke klime u Srbiji i pružanje pomoći potencijalnim i postojećim preduzetnicima u njihovim inovacionim naporima.

Za više informacija posetite sajt http://www.inovacija.org./

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

11. mart 2010.

Želimo da vas obavestimo da će izdanja Glasnika intelektualne svojine od ove godine biti dostupna na internet sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu. Prvi broj službenog glasila Zavoda u 2010. godini možete da preuzmete u odeljku „Glasnik intelektualne svojine“

DETALjNIJE >>

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU IZMEDjU VLADE ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

23. februar 2010.

Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Djelić i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske Konfederacije Mihael Ambul potpisali su Memorandum o razumevanju koji će Srbiji omogućiti da unapredi sistem zaštite oznaka geografskog porekla za proizvode na stranim tržištima. Memorandum je zaključen sa ciljem unapređenja međunarodnog privrednog i trgovinskog sistema u Srbiji kroz realizaciju Projekta tehničke pomoći Srbiji u oblasti intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

NAPREDNI NIVO MEDjUNARODNE KLASIFIKACIJE PATENATA NA SRPSKOM JEZIKU

22. februar 2010.

Na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu od februara vam je dostupan srpski prevod naprednog nivoa međunarodne klasifikacije patenata (MKP 20090101). Ovo deveto izdanje MKP primenjuje se od današnjeg datuma i na raspolaganju vam je u odeljku o bazama podataka.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O PRIMENI I SPROVODjENjU TRIPS SPORAZUMA

18. februar 2010.

U Zavodu za intelektualnu svojinu je 17. februara održan seminar na temu "Primena i sprovođenje TRIPS sporazuma u Srbiji". Seminar je organizovan u okviru Projekta tehničke podrške u oblasti prava intelektualne svojine, koji finansira Vlada Švajcarske.

DETALjNIJE >>

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA I NjIHOVE ZAMENIKE

2. februar 2010.

Zavod za intelektualnu svojinu upućuje javni poziv za podnošenje predloga kandidata za članove Komisije za autorsko i srodna prava, i njihove zamenike, organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, reprezentativnim udruženjima korisnika autorskih dela i predmeta srodnih prava, reprezentativnom udruženju proizvođača, odnosno uvoznika uređaja za tonsko i vizuelno snimanje i proizvođača, odnosno uvoznika praznih nosača zvuka, slike i teksta i ustanovama javnog radiodifuznog servisa.


Javni poziv

DETALjNIJE >>

SVEČANO OTVOREN EDUKATIVNO-INFORMATIVNI CENTAR

SVEČANO OTVOREN EDUKATIVNO-INFORMATIVNI CENTAR

1. februar 2010.

U Zavodu za intelektualnu svojinu je u petak, 29. januara, svečano otvoren Edukativno-informativni centar (EIC). Projekat koji je iznedrio Centar, pokrenut je i realizovan uz pomoć Evropske unije, koja je u tu svrhu donirala dva miliona evra, i Evropskog zavoda za patente, koji učestvuje u finansiranju sa 200.000 evra i sprovodi projekat. Edukativno-informativni centar će raditi na podizanju svesti o društvenom značaju intelektualne svojine i kontinuirano razvijati profesionalne sposobnosti u pomenutoj oblasti, te na taj način pružati podršku Republici Srbiji u razvoju konkurentne i dinamične privrede zasnovane na znanju.

DETALjNIJE >>

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU SA PRIVREDNOM KOMOROM SRBIJE I REGIONALNIM PRIVREDNIM KOMORAMA

1. februar 2010.

Prigodom svečanosti otvaranja Edukativno-informativnog centra, Zavod za intelektualnu svojinu i Privredna komora Srbije potpisali su memorandum o razumevanju. Memorandum su potpisale Branka Totić, direktor Zavoda, i Vidosava Džagić, potpredsednik PKS. Memorandum sa Zavodom takođe su potpisali i predsednik Privredne komore Vojvodine Nikola Stojšić, zatim predsednici i predstavnici privrednih komora Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Niša, Sremske Mitrovice, Užica, Valjeva i Zrenjanina. Potpisivanjem memoranduma ozvaničeno je učešće PKS i komorskog sistema u realizaciji projekta „Osnivanja centra za informisanje i edukaciju u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije“.

DETALjNIJE >>

ZVANIČNO OTVARANjE EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG CENTRA

29. januar 2010.

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, u saradnji sa Evropskom komisijom i Evropskim patentnim zavodom, formirao je Edukativno-informativni centar (EIC) za intelektualnu svojinu. Pokretanje i realizaciju projekta omogućili su Evropska unija, koja je u tu svrhu donirala dva miliona evra, i Evropski zavod za patente, koji učestvuje u finansiranju ovog projekta sa 200.000 evra i sprovodi njegovu implementaciju.

Misija zavoda za intelektualnu svojinu u savremenom svetu prevazilazi ustaljene nadležnosti kao što su registrovanje patenata, žigova i dizajna i priprema zakona usklađenih sa međunarodnim konvencijama. Zavodi prerastaju u centre odgovorne za pružanje aktuelnih tehnoloških i pravnih, kao i drugih informacija od kojih zavisi uspešna komercijalizacija intelektualne svojine. Oni imaju ključnu ulogu u podizanju opšteg nivoa znanja o intelektualnoj svojini i njenom značaju za socijalni i ekonomski razvoj društva. Širenje svesti o štetnosti piraterije i krivotvorenja spada takođe u domen rada savremenih zavoda.

EDUKATIVNO-INFORMATIVNI CENTAR

DETALjNIJE >>

Архива

2010 2009 2008 2007 2006