Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Архива вести за 2012. годину

O EKONOMSKIM ASPEKTIMA INTELEKTUALNE SVOJINE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

O EKONOMSKIM ASPEKTIMA INTELEKTUALNE SVOJINE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

26. decembar 2012.

Juče je, pred oko stotinu studenata master studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni menadžment i marketing, održano predavanje o Ekonomskim aspektima intelektualne svojine. Stručnjak Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu predavao je na temu podele prava intelektualne svojine, problematici vrednovanja ovog oblika nematerijalne aktive u preduzeću, kao i strategija upravljanja intelektualne svojine koje firme primenjuju na tržištu.

DETALjNIJE >>

INFO DAN ICES PROJEKTA

INFO DAN ICES PROJEKTA

25. decembar 2012.

Juče je u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu održan Info dan ICES projekta koji sprovodi Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, a čiji je glavni cilj promovisanje novih tehnologija virtuelnog projektovanja i brze izrade prototipova, kao i njihove dostupnosti srpskim preduzećima u cilju unapređenja njihove konkurentnosti i inovativnosti.

DETALjNIJE >>

NAPREDNA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

NAPREDNA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

21. decembar 2012.

Zaposleni u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj su tokom protekla dva dana učestvovali na naprednom seminaru „Značaj i mogućnosti inovacija i intelektualne svojine“ koji je održan u Zavodu za intelektualnu svojinu. Stručnjaci Edukativno-informativnog centra su učesnicima seminara održali predavanja iz različitih oblasti u vezi sa pravima intelektualne svojine, određivanjem vrednosti i načinima njihove upotrebe.

DETALjNIJE >>

PRAKTIKA INTERN 2012 PROGRAM OBUKE EVROPSKE PATENTNE AKADEMIJE

21. decembar 2012.

Evropska patentna akademija organizuje program obuke „Praktika Intern“ za profesionalce u oblasti patenata – evropske patentne zastupnike i kandidate koji se pripremaju za evropski kvalifikacioni ispit (EQE). Ovaj specijalno osmišljen program obuke za profesionalne zastupnike nudi šansu da se provedu tri nedelje u EPO i da se otkrije svet s druge strane dosijea.

DETALjNIJE >>

SEMINAR ZA ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

SEMINAR ZA ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

18. decembar 2012.

U prostorijama Edukativno-informativnog centra je danas završen dvodnevni seminar o pravima intelektualne svojine za zaposlene u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE O PATENTIMA NA MAŠINSKOM FAKULTETU

PREDAVANjE O PATENTIMA NA MAŠINSKOM FAKULTETU

17. decembar 2012.

U petak, 14. decembra, na Mašinskom fakultetu u Beogradu je na poziv katedre za Teoriju mašina i mehanizama za oko 70 studenata četvrte godine, u okviru nastave iz predmeta mehatronika, stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu održao predavanje o patentima, stavljajući poseban naglasak na značaj patentne zaštite i patentnih informacija za razvojno-istraživačke aktivnosti.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA 10. KONFERENCIJA AMERIČKE PRIVREDNE KOMORE U SRBIJI

11. decembar 2012.

U periodu od 5-6. decembra 2012. godine, u Aranđelovcu je održana 10. po redu konferencija Američke privredne komore, pod nazivom “Brzo napred, zajedno”, posvećena najaktuelnijim pitanjima i problemima iz oblasti intelektualne svojine u Pepublici Srbiji.

DETALjNIJE >>

NOVI PRAVILNIK STUPIO NA SNAGU

10. decembar 2012.

U subotu, 8. decembra, stupio je na snagu Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka. Pravilnik možete preuzeti u rubrici "Propisi" u okviru sekcije "Patenti".

DETALjNIJE >>

POSETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA ZAVODU

POSETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA ZAVODU

6. decembar 2012.

Danas su u poseti Zavodu bili studenti druge godine master studija sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, sa predmeta Tehnički propisi i standardi, u cilju upoznavanja sa propisima i praksom Zavoda pri sprovođenju postupaka zaštite prava intelektualne svojine. 

DETALjNIJE >>

SEMINAR U INSTITUTU ZA KUKURUZ ZEMUN POLjE

5. decembar 2012.

Danas je u Institutu za kukuruz Zemun Polje održan seminar o zaštiti prava intelektualne svojine za oko 30 zaposlenih u ovoj ustanovi, među kojima su bili inžinjeri, pravnici i ekonomisti.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE O ZAŠTITI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA INSTITUTU ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

PREDAVANjE O ZAŠTITI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA INSTITUTU ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

4. decembar 2012.

U petak, 30 novembra, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, mnogima poznatijem pod nazivom i znakom "NS SEME", za oko 40 mladih istraživača zaposlenih u ovom institutu održana su predavanja na temu zaštite prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

SEMINAR U INSTITUTU ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

4. decembar 2012.

U Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, u petak 30.11.2012. godine, održan je seminar o zaštiti intelektualne svojine za zaposlene u toj ustanovi.

DETALjNIJE >>

POSETA PREDSTAVNIKA DANSKOG ZAVODA ZA PATENTE I ŽIGOVE

POSETA PREDSTAVNIKA DANSKOG ZAVODA ZA PATENTE I ŽIGOVE

27. novembar 2012.

Direktor Danskog zavoda i predsedavajući Upravnog saveta Evropske patentne organizacije, gospodin Jasper Konštad, zamenik direktora Danskog zavoda, gospodin Keld Niman Jansen i ambasadorka Kraljevine Danske u Republici Srbiji, gospođa Mete Kjuel Nilsen, posetili su danas Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

DETALjNIJE >>

INFO DAN ZA 14 KOMPANIJA KOJIMA JE ODOBRENO FINANSIRANjE U OKVIRU PROGRAMA RANOG RAZVOJA I PROGRAMA SUFINANSIRANjA INOVACIJA

INFO DAN ZA 14 KOMPANIJA KOJIMA JE ODOBRENO FINANSIRANjE U OKVIRU PROGRAMA RANOG RAZVOJA I PROGRAMA SUFINANSIRANjA INOVACIJA

26. novembar 2012.

Tim Fonda za inovacionu delatnost je u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu organizovao info dan za kompanije kojima je odobreno finansiranje 14. novembra ove godine u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija.

DETALjNIJE >>

SEMINAR U REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI BAČKA

19. novembar 2012.

U petak, 16. novembra, u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka u Novom Sadu održan je poludnevni seminar "Osnove o pravima intelektualne svojine" na kome su predavanja održali stručnjaci Edukativno-informativnog centra.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA PROJEKTU SEMENARSKE ASOCIJACIJE SRBIJE

PREDAVANjE NA PROJEKTU SEMENARSKE ASOCIJACIJE SRBIJE

19. novembar 2012.

U petak je u okviru projekta Semenarske asocijacije Srbije "Program stručne prakse za mladi kadar poljoprivrede Novog Sada", namenjenom studentima četvrte godine Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu i učenicima završne godine Poljoprivredne škole u Futogu, održano predavanje Edukativno-informativnog centra Zavoda.

DETALjNIJE >>

DANAS SE OBELEŽAVA DAN ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

DANAS SE OBELEŽAVA DAN ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

15. novembar 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu danas navršava 92. godine postojanja. U svetlu praznika jedne od najiskusnijih institucija u Srbiji, Zavod sa ponosom ističe svoju trajnu posvećenost pružanju usluga klijentima iz svih društvenih sektora, kao i saradnji za drugim instituticjama u državi i inostranstvu. Nije lako postići savršenstvo u radu, međutim Zavod tome teži vodeći se načelima stručnosti, transparentnosti i kvaliteta usluga. U svojoj bogatoj istoriji Zavod je podržavao inovativnost i privredni razvoj države i imao značajnu ulogu u društvu. Konstantno se razvijajući, Zavod danas pruža specijalizovane usluge i informacije, kao i vrhunske obuke u oblasti intelektualne svojine. Pored toga, naša institucija aktivno učestvuje u donošenju zakona u oblasti intelektualne svojine i predstavlja Srbiju pri različitim međunarodnim organizacijama.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA PRAVNOM FAKULTETU U KRAGUJEVCU

15. novembar 2012.

Juče je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održano predavanje o sistemu zaštite žigova za studente četvrte godine studija na predmetu „Pravo industrijske svojine“.

DETALjNIJE >>

OD IDEJE DO INOVACIJE ZA DAROVITU DECU

OD IDEJE DO INOVACIJE ZA DAROVITU DECU

14. novembar 2012.

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kruševac, u Kruševcu je u subotu, 10. novembra, održan seminar “Od ideje do inovacije za darovitu decu”, u organizaciji Saveza za intelektualnu svojinu Rasinskog okruga i Zavoda za intelektualnu svojinu. Cilj seminara je bio jačanje profesionalnih kompetencija profesora i nastavnika u radu sa darovitom decom prilikom izrade i sprovođenja individualno obrazovanih planova u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O PATENTIMA ZA ZAPOSLENE U INSTITUTU SINIŠA STANKOVIĆ I INSTITUTU TORLAK

RADIONICA O PATENTIMA ZA ZAPOSLENE U INSTITUTU SINIŠA STANKOVIĆ I INSTITUTU TORLAK

13. novembar 2012.

U prostorijama Zavoda je u petak, 9. novembra, održana je radionica o patentima i pretraživanju patentne dokumentacije za zaposlene iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Instituta Torlak iz Beograda.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O PRIJAVLjIVANjU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA

9. novembar 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu objavljuje da će se pismeni deo posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla održati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 18.12.2012. godine, sa početkom u 10 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da do 7.12.2012. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita Zavodu za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice br. 5, Beograd.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA

8. novembar 2012.

U periodu od 8. novembra 2012. godine do 28. novembra 2012. godine sprovodi se javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA RADIONICA O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE U INDUSTRIJI OGLAŠAVANjA

ODRŽANA RADIONICA O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE U INDUSTRIJI OGLAŠAVANjA

6. novembar 2012.

U svečanoj sali Zavoda se danas završava dvodnevna radionica na temu „Prava intelektualne svojine u industriji oglašavanja“, koju su zajednički organizovali Svetska organizacija za intelektualnu svojinu i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SAJAM PRIVREDE U NOVOJ PAZOVI

ODRŽAN SAJAM PRIVREDE U NOVOJ PAZOVI

5. novembar 2012.

U Novoj Pazovi je od 2-3. novembra održan Regionalni sajam privrede koji je ugostio brojne izlagače iz naše zemlje i inostranstva. Na sajmu je učestvovao i Zavod za intelektualnu svojinu, čiji su stručnjaci bili na raspolaganju svim posetiocima sajma, koji su hteli da saznaju nešto više o intelektualnoj svojini.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE U INDUSTRIJI OGLAŠAVANjA - PREZENTACIJE

2. novembar 2012.

Obaveštavamo učesnike nacionalne radionice “Prava intelektualne svojine u industriji oglašavanja” da mogu preuzeti sve prezentacije u pdf formatu klikom na "detaljnije".

DETALjNIJE >>

SEMINAR U VISOKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U POŽAREVCU

29. oktobar 2012.

U petak, 26. oktobra, u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Požarevcu održan je seminar o značaju zaštite prava intelektualne svojine za studente i profesore ove škole.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O LICENCIRANjU TEHNOLOGIJE

SEMINAR O LICENCIRANjU TEHNOLOGIJE

26. oktobar 2012.

Juče je u Zavodu završen seminar pod nazivom „Uspešno licenciranje tehnologije“ koji su zajednički organizovale Svetska organizacija za intelektualnu svojinu i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Seminar je bio namenjen naučno-istraživačkim organizacijama i u njegovom fokusu su bili ugovori koji se najčešće sklapaju radi zaštite intelektualne svojine prilikom transfera tehnologije.

DETALjNIJE >>

ODRŽANI TREĆI DANI KLASTERA

ODRŽANI TREĆI DANI KLASTERA

26. oktobar 2012.

Danas je u Nišu završena dvodnevna Treća međunarodna konferencija „Dani Klastera“, koju je organizovala Kuća klastera u saradnji sa Savetom za klastere Privredne komore Srbije i podršku LEDIB programa. Stručnjaci Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu su na poziv organizatora održali predavanje o uslugama koje Zavod pruža prema sektoru malih i srednjih preduzeća.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR O PATENTIMA ZA PREDSTAVNIKE NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINU U NOVOM SADU

ODRŽAN SEMINAR O PATENTIMA ZA PREDSTAVNIKE NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINU U NOVOM SADU

23. oktobar 2012.

U prostorijama Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu, juče je održan seminar o značaju patentne zaštite za istraživače Naučnog instituta za veterinu u Novom Sadu. Ovaj seminar označava početak novog ciklusa seminara koje Edukativno-informativni centar Zavoda organizuje za institute u Republici Srbiji.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA SAJMU KNjIGA

22. oktobar 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu i ove godine učestvuje na Sajmu knjiga koji je juče svečano otvoren. Izdanja Zavoda ćete moći da pronađete na štandu Centra za promociju nauka u hali 2a, gde će Vam takođe biti na raspolaganju naši stručnjaci, koji će tokom sajma pružati konsultacije u oblasti intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U INDUSTRIJI OGLAŠAVANjA

17. oktobar 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu ima zadovoljstvo da vas pozove da prisustvujete nacionalnoj radionici pod nazivom “Prava intelektualne svojine u industriji oglašavanja”, koja je zakazana za 5. i 6. novembar 2012. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN TESLA FEST 2012

17. oktobar 2012.

U sportsko-poslovnoj hali „Vojvodina“ u Novom Sadu je od 12. do 15. oktobra održan 26. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva „Tesla Fest 2012“, a manifestaciju je svečano otvorio Goran Sečujski, član Gradskog veća Novog Sada za privredu. Festival je organizovao Savez pronalazača Vojvodine, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, Grada Novoog Sada, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i Saveza pronalazača Srbije.

DETALjNIJE >>

ZAVRŠEN MEDjUNARODNI SAJAM PRIVREDE U PARAĆINU

ZAVRŠEN MEDjUNARODNI SAJAM PRIVREDE U PARAĆINU

15. oktobar 2012.

U Paraćinu je od 11-13. oktobra održan 15. jubilarni međunarodni Sajam privrede u organizaciji Udruženja preduzetnika samostalnih privrednika, pod pokroviteljstvom opštine Paraćin. Među učesnicima je bio i Zavod za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

EVROPSKA KOMISIJA POHVALILA NAPREDAK SRBIJE U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

11. oktobar 2012.

U juče objavljenom izveštaju o napretku Republike Srbije u evrointegracijama data je veoma dobra ocena progresu koji je Srbija ostvarila u oblasti intelektualne svojine. Ocenjeno je da je usklađenost važećih zakona i propisa Srbije u ovoj oblasti sa zakonodavstvom Evropske unije na visokom nivou.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O LICENCIRANjU TEHNOLOGIJE

9. oktobar 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu ima zadovoljstvo da vas pozove da prisustvujete seminaru “Uspešno licenciranje tehnologije”, koji će se održati 23. do 25. oktobra 2012. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, sa početkom u 9.30 sati.

DETALjNIJE >>

SAJAM PRIVREDE U PARAĆINU

9. oktobar 2012.

U Paraćinu će se od 11-13. oktobra održati 15. sajam privrede u organizaciji Udruženja samostalnih privrednika Paraćina, Regionalne privredne komore Kragujevca i Opštine Paraćin. Na sajmu će biti organizovan i niz okruglih stolova, seminara i tribina.

DETALjNIJE >>

OTVORENA VRATA

4. oktobar 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu želi da obavesti sva zainteresovana lica da će naredna Otvorena vrata biti održana u četvrtak, 18. oktobra sa početkom u 12 časova.

DETALjNIJE >>

SEMINAR U ŠAPCU

SEMINAR U ŠAPCU

2. oktobar 2012.

U organizaciji RPK Valjeva, u prostorijama firme Galeb Group u Šapcu, juče je održan seminar pod nazivom «Osnove o značaju prava intelektualne svojine», sa posebnim osvrtom na žig i njegovu ulogu u povećanju konkurentnosti.

DETALjNIJE >>

POD PREDSEDAVANjEM SRBIJE ZAPOČETO 50. JUBILARNO ZASEDANjE GEN. SKUPŠTINE SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

POD PREDSEDAVANjEM SRBIJE ZAPOČETO 50. JUBILARNO ZASEDANjE GEN. SKUPŠTINE SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

1. oktobar 2012.

Stalni predstavnik Misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, Ambasador Dr Uglješa Zvekić, danas je u Ženevi otvorio pedeseto jubilarno zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija.

DETALjNIJE >>

O SMERNICAMA ZA RAZVOJ SISTEMA INTELEKTUALNE SVOJINE U EVROPSKOJ UNIJI

27. septembar 2012.

U sedištu Evropske komisije u Briselu je u utorak, 25. septembra, održan treći sastanak eksperata na projektu „Najbolje prakse u merama podrške sprovođenju prava intelektualne svojine za mala i srednja preduzeća“, u organizaciji direktorata za preduzeća i industrije Evropske komisije. Pored predstavnika iz zemalja članica, sastanku su prisustvovali i predstavnici zemalja kandidata za članstvo u EU, među kojima je i Srbija.

DETALjNIJE >>

POSETA GOSPODINA JON BA KIMA, PREDSEDNIKA AIPPI

POSETA GOSPODINA JON BA KIMA, PREDSEDNIKA AIPPI

26. septembar 2012.

U ponedeljak 24.9.2012. godine u poseti Zavodu za intelektualnu svojinu bio je gospodin Jon Ba Kim, predsednik Međunarodnog udruženja za zaštitu intelektualne svojine (International Association for the Protection of the Intellectual Property - AIPPI).

DETALjNIJE >>

ODRŽANA KONFERENCIJA O BEZBEDNOSTI LEKOVA

26. septembar 2012.

Juče je u konferencijskoj sali poslovnog centra VIG Plaza u Beogradu održana konferencija na temu “Bezbednost lekova – kako pratiti falsifikovane lekove i kako uspostaviti održiv sistem farmakovigilance“. Konferenciju je organizovala Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), a među predavačima su bili predstavnici ALIMS-a, na čelu sa direktorkom Tatjanom Šipetić, predstavnici Evropskog direktorata za kvalitet lekova i zdravstvenu zaštitu Saveta Evrope, Italijanske agencije za lekove, Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, GS1 Srbija, Upsala centra za monitoring farmakovigilance, kao i predstavnici farmaceutskih kompanija.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN XII KONGRES MEDjUNARODNIH MUZIČKIH IZDAVAČA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

20. septembar 2012.

U beogradskom hotelu Hyatt Regency je juče održan dvanaesti Kongres međunarodnih muzičkih izdavača centralne i istočne Evrope. Počevši od 1999. godine ovaj Kongres svake godine okuplja sve veći broj međunarodnih muzičkih izdavača/nosilaca autorskog i srodnih prava, iz Evrope. Dvanaestom kongresu muzičkih izdavača centralne i istočne Evrope prisustvovalo je više od 70 muzičkih izdavača a Kongres je otvorila direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu, gospođa Branka Totić.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SAJAM „INOCOOP 2012“

ODRŽAN SAJAM „INOCOOP 2012“

3. septembar 2012.

U Zrenjaninu je od 30. avgusta do 1. septembra 2012. godine održan 13. međunarodni sajam inovacija i saradnje „INOCOOP 2012“, na kome je tradicionalno učestvovao i Zavod za intelektualnu svojinu. Na sajmu je učestvovalo više od dve stotine izlagača iz zemlje i inostranstva, što je znatno veći broj u odnosu na prošlogodišnju manifestaciju.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA SAJMU INOVACIJA, SARADNjE I PREDUZETNIŠTVA „INOCOOP 2012“

28. avgust 2012.

U Zrenjaninu će se od 30. avgusta do 1. septembra održati trinaesti sajam inovacija, saradnje i preduzetništva „INOCOOP 2012“ na kome će tradicionalno učestvovati i Zavod za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA O ŽIGOVIMA NA OTVORENOM UNIVERZITETU U SUBOTICI

PREDAVANjA O ŽIGOVIMA NA OTVORENOM UNIVERZITETU U SUBOTICI

23. avgust 2012.

Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održali su juče na Otvorenom univerzitetu u Subotici predavanja pod nazivom “Kolektivnim žigom, žigom garancije i oznakama geografskog porekla do povećanja konkurentnosti” i "Postupak i značaj zaštite oznaka geografskog porekla”. Predavanja su održana u okviru Projekta održivog lokalnog razvoja Američke agencije za međunarodni razvoj USAID koji podržava međuopštinsko partnerstvo Subotica-Sombor-Kanjiža.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA SVEČANOST POVODOM ZAVRŠETKA PROJEKTA „PODRŠKA OSNIVANjU EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG CENTRA“

ODRŽANA SVEČANOST POVODOM ZAVRŠETKA PROJEKTA „PODRŠKA OSNIVANjU EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG CENTRA“

12. jul 2012.

Juče je u hotelu Hajat održan svečani skup povodom završetka sprovođenja EU projekta „Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije“, na kome su predstavljeni postignuti rezultati Edukativno-informativnog centra Zavoda, formiranog u okviru projekta, kao i aktivnosti na podršci korisnicima sistema intelektualne svojine u Srbiji.

DETALjNIJE >>

SEMINAR ZA NACIONALNU AGENCIJU ZA REGIONALNI RAZVOJ

SEMINAR ZA NACIONALNU AGENCIJU ZA REGIONALNI RAZVOJ

9. jul 2012.

U prostorijama Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu je od 5-6. jula održan seminar o intelektualnoj svojini. Zaposleni u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj su imali prilike da slušaju predavanja o patentima, žigovima, autorskom i srodnim pravima, industrijskom dizajnu, oznakama geografskog porekla, ali i o „mekoj“ intelektualnoj svojini i upotrebi intelektualne svojine na tržištu.

DETALjNIJE >>

SRBIJA SEDMA U SVETU PO EFIKASNOSTI INOVACIJA

SRBIJA SEDMA U SVETU PO EFIKASNOSTI INOVACIJA

4. jul 2012.

U najnovijem izveštaju Globalnog inovacionog indeksa u izdanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i organizacije INSEAD, u saradnji sa partnerima Knowledge Partners, Alcatel-Lucent, Booz & Company i Confederation of Indian Industry (CII), Srbija je svrstana na visoko 7. mesto po efikasnosti inovacija (prva dva mesta zauzimaju Kina i Indija) i ocenjena je kao zemlja koja ima snažnu proizvodnju inovacija uprkos slabom inovacionom okruženju.

DETALjNIJE >>

MEDjUNARODNI UGOVOR O AUDIOVIZUELNIM INTERPRETACIJAMA

2. jul 2012.

U Pekingu je od 20-26. juna održana Diplomatska konferencija posvećena donošenju međunarodnog Ugovora o audiovizuelnim interpretacijama. Učestvovalo je 156 zemalja, uključujući i Republiku Srbiju.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O KRIVOTVORENIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA

SEMINAR O KRIVOTVORENIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA

29. jun 2012.

U sredu, 27. juna, u Zavodu je u organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, održan seminar za predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Uprave carina, Agencije za lekove i medicinska sredstva, Inspekcije za lekove i medicinska sredstva, Sanitarne inspekcije i Zdravstvene inspekcije. Predstavnici navedenih institucija pohađali su naprednu obuku o krivotvorenim medicinskim proizvodima.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O KONKURENTNOSTI POMOĆU INTELEKTUALNE SVOJINE U PANČEVU

SEMINAR O KONKURENTNOSTI POMOĆU INTELEKTUALNE SVOJINE U PANČEVU

27. jun 2012.

Na poziv Regionalne privredne komore Pančevo, u Pančevu je juče organizovan seminar o upotrebi intelektualne svojine za unapređenje konkurentnosti. Predavanja su održali stručnjaci Edukativno-informativnog centra Zavoda.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA OBUKA ZA KORIŠĆENjE PRIRUČNIKA ZA NASTAVU O PATENTIMA

ODRŽANA OBUKA ZA KORIŠĆENjE PRIRUČNIKA ZA NASTAVU O PATENTIMA

20. jun 2012.

U Zavodu je danas održana obuka za predavače koji u okviru svog nastavnog programa nameravaju da koriste Priručnik za nastavu o patentima. Predavanja su držali evropski stručnjaci iz ove oblasti, a događaju je prisustvovalo oko 20 profesora sa fakulteta i naučno-istraživačkih institucija.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O TAKSAMA

12. jun 2012.

Izvršeno je usklađivanje dinarskih iznosa iz tarife republičkih administrativnih taksi. Promene u iznosima taksi, koje će biti u primeni od 1. jula 2012. godine, možete pogledati ovde.

DETALjNIJE >>

MEDjUNARODNI SKUP O KRIMINALU U DOMENU INTELEKTUALNE SVOJINE

MEDjUNARODNI SKUP O KRIMINALU U DOMENU INTELEKTUALNE SVOJINE

12. jun 2012.

Danas je u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije održan skup na temu kriminala u domenu intelektualne svojine. Domaćin skupa je bio Interpol, zajedno sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije i Evropskim zavodom za patente.

DETALjNIJE >>

NAPREDNI NIVO OBUKE ZA PREDSTAVNIKE UPRAVE CARINA I TRŽIŠNE INSPEKCIJE

11. jun 2012.

6. i 7. juna 2012. god. u Zavodu je u organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, održan seminar za predstavnike Uprave carine Republike Srbije i Sektora tržišne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

DETALjNIJE >>

NAPREDNI NIVO OBUKE ZA PREDSTAVNIKE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA

NAPREDNI NIVO OBUKE ZA PREDSTAVNIKE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA

8. jun 2012.

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, a na osnovu Memoranduma o razumevanju zaključenog između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, 4. i 5. juna 2012. god. u prostorijama Zavoda održan je seminar za tužioce i sudije. Seminar je jedan u nizu seminara u okviru sistematske edukacije namenjene predstavnicima institucija za sprovođenje prava u Srbiji koja je započeta u oktobru 2010. god.

DETALjNIJE >>

SASTANAK SA PROIZVODjAČIMA ZLATARSKOG SIRA I SJENIČKOG SUDžUKA

31. maj 2012.

U Novoj Varoši i Sjenici su 28-29. maja 2012. godine održani sastanci proizvođača Zlatarskog sira i Sjeničkog sudžuka sa predstavnicima Zavoda za intelektualnu svojinu i Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, a u cilju upoznavanja predstavnika ovih institucija sa rezultatima Projekta podrške pravima intelektualne svojine (GI i TRIPS).

DETALjNIJE >>

ODRŽANO PREDAVANjE NA POSLOVNOM FAKULTETU U VALjEVU

ODRŽANO PREDAVANjE NA POSLOVNOM FAKULTETU U VALjEVU

30. maj 2012.

U utorak 29. maja 2012. god. na poziv prodekana za nastavu Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum za studente sa različitih smerova treće godine studija održano je predavanje „Upravljanje pravima intelektualne svojine i njeni komercijalni aspekti“. Predavanje je održano od strane stručnjaka Edukativno-informativnog centra sa fokusom na korišćenje prava intelektualne svojine u cilju ostvarivanja poslovne strategije preduzeća u sali pred oko pedeset studenata.

DETALjNIJE >>

O MENADžMENTU I INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

22. maj 2012.

Danas je na Fakultetu organizacionih nauka, pred studentima master programa Međunarodnog poslovanja i menadžmenta u saradnji Fakulteta organizacionih nauka i Poslovne škole Midlseks univerziteta iz Londona (Middlesex University Business School), od strane predstavnika Edukativno-informativnog centra održano predavanje na temu „Ekonomski aspekti intelektualne svojine“.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

ODRŽAN POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

21. maj 2012.

U Novom Sadu je od 12-18. maja održan 79. međunarodni poljoprivredni sajam, koji predstavlja jednu od pet najvećih manifestacija te vrste u Evropi. Na sajmu je nastupilo oko 1.500 izlagača iz više od 30 zemalja. Zavod za intelektualnu svojinu je po prvi put učestvovao na ovoj manifestaciji.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN 56. MEDjUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA

21. maj 2012.

U Beogradu je od 14-18. maja održan 56. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, najveća manifestacija ove vrste u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, na kome su učestvovala 342 izlagača iz raznih zemalja sveta.

DETALjNIJE >>

UVODjENjE NASTAVE IZ INTELEKTUALNE SVOJINE NA FAKULTETIMA DRŽAVNIH UNIVERZITETA U SRBIJI

UVODjENjE NASTAVE IZ INTELEKTUALNE SVOJINE NA FAKULTETIMA DRŽAVNIH UNIVERZITETA U SRBIJI

18. maj 2012.

Povodom uvođenja nastave iz intelektualne svojine na fakultetima državnih univerziteta u Srbiji, tokom prethodna četiri dana u univerzitetskim centrima u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu održani su seminari na temu ''Obrazovanje iz intelektualne svojine na univerzitetima u Srbiji''. Seminari su održani u okviru nacionalnog projekta „Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije“, u vrednosti od 2,2 miliona evra, koji finansira Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, a sprovodi Evropski zavod za patente.

DETALjNIJE >>

SEMINAR NA MAŠINSKOM FAKULTETU U NIŠU

SEMINAR NA MAŠINSKOM FAKULTETU U NIŠU

18. maj 2012.

Juče je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu održan seminar o značaju prava intelektualne svojine. Glavne teme seminara obuhvatile su patentni sistem, zaštitu žigovima i industrijskim dizajnom, kao i strateški pristup upravljanju intelektualnom svojinom.

DETALjNIJE >>

PODRŠKA ZA USPEH

18. maj 2012.

Obaveštavamo sve zainteresovane osobe, a naročito preduzetnike i predstavnike malih i srednjih preduzeća, da je na sajt Zavoda postavljena publikacija Nacionalne agencije za regionalni razvoj pod nazivom "Podrška za uspeh".

DETALjNIJE >>

O NASTAVI O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

O NASTAVI O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

17. maj 2012.

Povodom uvođenja nove nastave iz intelektualne svojine na svim državnim fakultetima u Srbiji, danas je u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu održan skup na temu ''Obrazovanje iz intelektualne svojine na univerzitetima u Srbiji''. Posetom Novom Sadu, završen je četvorodnevni nacionalni program sastanaka ove vrste, koji je od 14. do 17. maja održan u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu.

DETALjNIJE >>

SKUP O NASTAVI IZ INTELEKTUALNE SVOJINE NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

SKUP O NASTAVI IZ INTELEKTUALNE SVOJINE NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

16. maj 2012.

U Beogradu je danas održan skup o obrazovanju iz intelektualne svojine na fakultetima državnih univerziteta u Srbiji. Na skupu su govorili prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, Branka Totić, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu, David Jelerčić iz Evropskog zavoda za patente i prof. dr Masimilijano Granijeri sa Univerziteta u Fođi. Tom prilikom prisutnima je predstavljen Priručnik za nastavu o patentima.

DETALjNIJE >>

PREDSTAVLjANjE PRIRUČNIKA ZA NASTAVU O PATENTIMA NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

PREDSTAVLjANjE PRIRUČNIKA ZA NASTAVU O PATENTIMA NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

15. maj 2012.

Nakon jučerašnjeg skupa u Nišu, rukovodstvo Zavoda za intelektualnu svojinu je sa rektorom Univerziteta u Kragujevcu danas predstavilo "Priručnik za nastavu o patentima" na sastanku posvećenom obrazovanju o intelektualnoj svojini na fakultetima u Srbiji.

DETALjNIJE >>

UVODjENjE NASTAVE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA FAKULTETIMA UNIVERZITETA U NIŠU

UVODjENjE NASTAVE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA FAKULTETIMA UNIVERZITETA U NIŠU

14. maj 2012.

Povodom uvođenja nove nastave o pravima intelektualne svojine na državnim univerzitetima u Srbiji, danas je održan seminar u rektoratu Niškog univerziteta na temu „Nastava iz intelektualne svojine na univerzitetima u Srbiji''. Na seminaru je učestvovalo oko 50 profesora, dekana i stručnih saradnika svih fakulteta.

DETALjNIJE >>

PRIJAVLjIVANjE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ZASTUPNIKE

11. maj 2012.

Zavod za intelektualnu svojinu objavljuje da će se pismeni deo posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla održati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 05.06.2012. godine, sa početkom u 10 časova.

DETALjNIJE >>

INOVATIVNO ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

30. april 2012.

U petak, 27. aprila, u okviru Sajma privrede SPREG u Valjevu, održan je okrugli sto na temu „Inovativno žensko preduzetništvo“.

DETALjNIJE >>

INFO DAN ZA KOMPANIJE – PROGRAM RANOG RAZVOJA

INFO DAN ZA KOMPANIJE – PROGRAM RANOG RAZVOJA

27. april 2012.

Juče je u svečanoj sali Zavoda održani Info dan za kompanije kojima je dodeljeno finansiranje u okviru Programa ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost. Događaj su organizovali Fond za inovacionu delatnost i Zavod za intelektualnu svojinu. Predstavnici navedenih kompanija slušali su predavanja o procesima upravljanja projektima i relevantnim pravima intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

26. april 2012.

Današnji dan se širom naše planete slavi kao Svetski dan intelektualne svojine, praznik svih inovatora i umetnika sveta. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je 2001. godine ustanovila ovaj praznik u cilju razvoja svesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu, kao i u cilju obeležavanja doprinosa pronalazača i umetnika opštem razvoju čovečanstva.

DETALjNIJE >>

POREKLO I TRADICIJA – PROIZVODI SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

POREKLO I TRADICIJA – PROIZVODI SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

25. april 2012.

U Sava Centru je juče održana konferencija pod nazivom „Poreklo i tradicija: proizvodi sa oznakom geografskog porekla“. Konferencija je organizovana od strane Agrobiznis projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Zavodom za intelektualnu svojinu, Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove pri Ministarstvu za ekonomske poslove Švajcarske, Švajcarskim institutom za intelektualnu svojinu i konsultantskom kućom SEEDEV.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE TRŽIŠNE INSPEKCIJE

25. april 2012.

U svečanoj sali Zavoda je za predstavnike Tržišne inspekcije juče održana obuka o intelektualnoj svojini – osnovni nivo. Obukom predstavnika Tržišne inspekcije okončan je prvi deo drugog ciklusa obuke organa za sprovođenje prava.

DETALjNIJE >>

OBUKE ZA PREDSTAVNIKE UPRAVE CARINA I INSTITUCIJA U OBLASTI ZDRAVSTVA

OBUKE ZA PREDSTAVNIKE UPRAVE CARINA I INSTITUCIJA U OBLASTI ZDRAVSTVA

23. april 2012.

Krajem protekle nedelje održani su seminari za predstavnike Uprave carina i institucija u oblasti zdravstva. Predstavnici navedenih institucija pohađali su osnovnu obuku o pravima intelektualne svojine u okviru drugog ciklusa obuke organa za sprovođenje prava u Republici Srbiji.

DETALjNIJE >>

VAŽNO OBAVEŠTENjE O RADU JAVNE ČITAONICE

12. april 2012.

Obaveštavamo sve korisnike usluga javne čitaonice Zavoda da će raspoloživost ove prostorije biti umanjena u periodu od 19-24. aprila, uz ograničenu mogućnost korišćenja javne čitaonice u vremenskim periodima od 11-15:30 časova, zbog organizacije niza seminara o intelektualnoj svojini. Zahvaljujemo se na razumevanju.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE U BIZNIS-INOVACIONOM CENTRU U KRAGUJEVCU

12. april 2012.

U toku prvog dana dvodnevne radionice „Unapređenje poslovanja pomoću inovativnih procesa“ koja je u organizaciji Fakulteta inženjerskih nauka i Biznis-inovacionog centra održana u Kragujevcu od 11-12. aprila, stručnjak Edukativno informativnog centra je održao predavanje na temu „Zaštita intelektualne svojine i poslovanje“.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O PATENTIMA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

6. april 2012.

U četvrtak, 5. aprila, stručnjaci Zavoda su održali Radionicu o patentima u prostorijama Privredne komore Srbije. Radionica je organizovana u saradnji sa Odborom za tehnološke inovacije Privredne komore Srbije i Savezom pronalazača Srbije.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA U PROKUPLjU

5. april 2012.

U Biznis-inkubator centru u Prokuplju su juče održana predavanja o značaju patentne zaštite. Predavanja su bila namenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća u Topličkom kraju.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM OTVARANjA COMPLEXIM PROJEKTA

ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM OTVARANjA COMPLEXIM PROJEKTA

4. april 2012.

U ponedeljak, 2. aprila, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu održana je konferencija povodom otvaranja Complexim projekta. Otvarajući konferenciju, Rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković, naglasio je važnost inovativnosti i preduzetništva. Ispred Fakulteta tehničkih nauka, okupljenima se obratio prof. dr Janko Hotolič i podsetio na brojne primere transfera tehnologije između ostalog i kroz osnivanja spin-off kompanija na Fakultetu tehničkih nauka. Prisutnima se ispred Zavoda za intelektualnu svojinu obratila direktorka Zavoda, Branka Totić.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA RADIONICA INNOVATION COACH U NIŠU

4. april 2012.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu je od 2-3. aprila održana poslednja, osma radionica za unapređenje inovacionog potencijala zaposlenih u institucijama koje se bave inovacijama, a koje su se održavale u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

DETALjNIJE >>

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE INOVACIJA

2. april 2012.

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija (Matching Grants Program) koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropske Unije, a sprovodi u saradnji sa Svetskom Bankom u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji.

DETALjNIJE >>

O AUTORSKIM PRAVIMA NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

2. april 2012.

Na poziv profesora Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, stručnjaci Zavoda su u četvrtak, 29. marta, održali predavanja na ovom fakultetu. Pred više od 100 studenata treće godine ovog fakulteta, predavači su govorili o pravima intelektualne svojine sa posebnim osvrtom na autorsko i srodna prava i njihovu upotrebu u digitalnom okruženju.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA PRAVNOM FAKULTETU U KRAGUJEVCU

2. april 2012.

Na kragujevačkom pravnom fakultetu je u petak, 29. marta, održano predavanje o žigovima u okviru redovne nastave na predmetu Pravo industrijske svojine za studente četvrte godine studija.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA FESTIVALU „NAUK NIJE BAUK“

PREDAVANjE NA FESTIVALU „NAUK NIJE BAUK“

2. april 2012.

U Nišu je od 30-31. marta održan četvrti festival „Nauk nije bauk“ sa mnogobrojnim postavkama i predavanjima. Na festivalu je predavanjem učestvovao i Zavod za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

MOGUĆNOSTI I IZAZOVI U SISTEMU INTELEKTUALNE SVOJINE U POGLEDU TRANSFERA TEHNOLOGIJE U SRBIJI

2. april 2012.

U Palati Srbije je u petak, 30. marta, u organizaciji Fonda za inovacionu delatnost, Inovacionog projekta Srbija i Svetske banke, održana prva u nizu radionica koje imaju za cilj da zainteresovanim stranama i kreatorima politika približe važnost i koristi sistema intelektualne svojine koji podržava transfer tehnologije i komercijalizaciju.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR O BIOTEHNOLOGIJI

ODRŽAN SEMINAR O BIOTEHNOLOGIJI

30. mart 2012.

Juče je u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu održan seminar pod nazivom "Izvori informacija u biotehnologiji". Predavači iz Evropskog bioinformatičkog instituta i Evropskog zavoda za patente, u okviru SLING projekta (Serving Life-science Information for the Next Generation) Evropske komisije, predstavili su baze podataka o proteinima, nukleinskim kiselinama, hemijskim entitetima sa biološkom aktivnošću i enzimima, koje se mogu besplatno koristiti preko interneta.

DETALjNIJE >>

NOVA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA

NOVA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA

30. mart 2012.

U prostorijama Zavoda je danas održan osnovni nivo obuke o intelektualnoj svojini za predstavnike sudova, tužilaštava i polaznike Pravosudne akademije. Današnjim predavanjima započet je drugi ciklus obuke organa za sprovođenje prava koji organizuje Zavod za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U ZAVODU ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

28. mart 2012.

Na poziv Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca (ZIN), predstavnici Edukativno-informativnog centra su juče održali seminar o intelektualnoj svojini. Predavanja su obuhvatila patentni sistem, osnove žigova, dizajna i autorskih i srodnih prava, kao i zaštitu drugih oblika znanja u organizaciji.

DETALjNIJE >>

TRIBINA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U VISOKOJ ŠKOLI POSLOVNIH STUDIJA U BEOGRADU

28. mart 2012.

Juče je u Visokoj školi poslovnih studija – Beogradska politehnika održana održana tribina pod nazivom „Intelektualna svojina“. Pored značaja intelektualne svojine i pregleda svih vrsta prava, na tribini je predstavljen patentni sistem u Republici Srbiji, kao i usluge Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE U KRAGUJEVCU U OKVIRU „INNOVATION COACH“ PROGRAMA ICIP PROJEKTA

PREDAVANjE U KRAGUJEVCU U OKVIRU „INNOVATION COACH“ PROGRAMA ICIP PROJEKTA

23. mart 2012.

Na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu juče je održan drugi u nizu serije dvodnevnih seminara – radionica namenjenih podizanju kapaciteta za inovacije na univerzitetima pod nazivom „Innovation Coach“, u okviru ICIP projekta podrške inovacijama. Tom prilikom je od strane stručnjaka Edukativno-informativnog centra održano predavanje o univerzitetima i intelektualnoj svojini.

DETALjNIJE >>

PRIRUČNIK ZA PRONALAZAČE

21. mart 2012.

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da je verzija Priručnika za pronalazače na srpskom jeziku dostupna na našem sajtu. Priručnik predstavlja vodič kroz najvažnije etape pretvaranja pronalaska u komercijalni proizvod. Prateći pronalazača u čitavom procesu od ideje do konačnog proizvoda, ovaj vodič razmatra važne elemente procesa, među kojima su smanjenje rizika i kontrola troškova, sastavljanje biznis plana, smernice za postizanje dogovora sa eksternim stranama i razni drugi.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA U MITROSREMU

21. mart 2012.

Na poziv rukovodstva firme Mitrosrem iz Sremske Mitrovice, stručnjaci Edukativno-informativnog centra održali su juče predavanja o značaju zaštite prava intelektualne svojine u sedištu firme. Posebna pažnja na predavanjima kojima je prisustvovao menadžment firme posvećena je zaštiti i upotrebi žiga i industrijskog dizajna.

DETALjNIJE >>

SEMINAR ZA PREDSTAVNIKE FARMACEUTSKE INDUSTRIJE

SEMINAR ZA PREDSTAVNIKE FARMACEUTSKE INDUSTRIJE

21. mart 2012.

U beogradskom hotelu Palas je u utorak, 20. marta, u organizaciji regionalne organizacije TAZ i Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu, održan seminar o patentnoj zaštiti za predstavnike farmaceutske industrije, na kome su predavanja održala dva stručnjaka iz Zavoda.

DETALjNIJE >>

SEMINAR U KIKINDI

SEMINAR U KIKINDI

12. mart 2012.

U petak, 9. marta, u Centru za stručno usavršavanje iz Kikinde održan je seminar Edukativno-informativnog centra na temu Zaštite prava intelektualne svojine u organizaciji Opšteg udruženja preduzetnika iz Kikinde.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O STRATEŠKOM UPRAVLjANjU INTELEKTUALNOM SVOJINOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU U NIŠU

SEMINAR O STRATEŠKOM UPRAVLjANjU INTELEKTUALNOM SVOJINOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU U NIŠU

9. mart 2012.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu je juče održan seminar o vrednovanju intelektualne svojine, njenom korišćenju na tržištu i upotrebama konkurentnih strategija. Stručnjaci Edukativno-informativnog centra su profesorima i studentima fakulteta takođe predstavili karakteristike tradicionalnih i tzv. „mekih“ oblika intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

USLUGE ZAVODA PREDSTAVLjENE U LESKOVCU

USLUGE ZAVODA PREDSTAVLjENE U LESKOVCU

9. mart 2012.

U saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Leskovca, u sali komore u Leskovcu je u sredu, 7. marta, održan seminar posvećen uslugama Zavoda namenjenim MSP sektoru, dok su na drugom delu seminara obuhvaćene teme žigova i oznaka geografskog porekla.

DETALjNIJE >>

PATENTI U BIOTEHNOLOGIJI

6. mart 2012.

Juče su u biblioteci Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, za zaposlene istraživače u različitim odeljenjima ovog instituta, stručnjaci Zavoda i Edukativno-informativnog centra održali predavanja na temu „Zaštita novih tehničkih rešenja patentom i patentiranje u oblasti biotehnologije“.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U PIROTU

PREDAVANjA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U PIROTU

5. mart 2012.

U organizaciji Opšteg udruženja preduzetnika Pirot, u istom gradu je u petak, 2. marta, održan seminar o intelektualnoj svojini. Pored osnova o pravima intelektualne svojine, glavne teme seminara obuhvatile su žig i oznake geografskog porekla.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U NACIONALNOJ AGENCIJI ZA REGIONALNI RAZVOJ U ZAJEČARU

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U NACIONALNOJ AGENCIJI ZA REGIONALNI RAZVOJ U ZAJEČARU

1. mart 2012.

U prostorijama Nacionalne agencije za regionalni razvoj u Zaječaru juče je održan jednodnevni seminar o osnovama intelektualne svojine u zajedničkoj organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda i NARR-a. Stručnjaci Edukativno-informativnog centra su polaznicima obuke, među kojima su pre svega bili predstavnici malih i srednjih preduzeća Timočkog kraja, pružili predavanje o svim pravima industrijske svojine, autorskim i srodnim pravima i „mekoj intelektualnoj svojini“.

DETALjNIJE >>

RAZVOJ TIPIČNIH PROIZVODA ZLATIBORSKOG OKRUGA

RAZVOJ TIPIČNIH PROIZVODA ZLATIBORSKOG OKRUGA

1. mart 2012.

U Regionalnoj privrednoj komori Užica je 28. februara održana javna prezentacija Izveštaja o tipičnim proizvodima Zlatiborskog okruga, realizovanog u okviru Projekta „Razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Zlatiborskom okrugu u Srbiji“, koji Regionalna razvojna agencija Zlatibor realizuje u partnerstvu sa udruženjem Nezavisni biro za razvoj iz Modriče. Javnoj prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

O UNIVERZITETIMA I INTELEKTUALNOJ SVOJINI U NOVOM SADU

O UNIVERZITETIMA I INTELEKTUALNOJ SVOJINI U NOVOM SADU

1. mart 2012.

U zbornici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u okviru serije radionica koju održavaju stručnjaci ICIP projekta u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, Zavodom za intelektualnu svojinu i tehničkim fakultetima iz Kragujevca, Novog Sada i Niša, od 28-29. februara je održana dvodnevna radionica pod nazivom „Transfer tehnologije i tehnološko brokerstvo“. Tokom prvog dana radionice učesnici su odslušali predavanje stručnjaka Edukativno-informativnog centra na temu „Univerziteti i intelektualna svojina“.

DETALjNIJE >>

STAŽIRANjE NA PROGRAMU „PRAKTIKA INTERN 2012“ EVROPSKE PATENTNE AKADEMIJE

27. februar 2012.

Evropska patentna akademija organizuje stažiranje na programu „PRAKTIKA INTERN 2012“ za patentne profesionalce – zastupnike za Evropske patente i kandidate koji se pripremaju za Evropski kvalifikacioni ispit (European qualifying examination – EQE). Po prvi put ove godine, u ponudi je i dodatni modul za one koji su na početku profesionalne karijere.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O INOVACIJAMA I INTELEKTUALNOJ SVOJINI

24. februar 2012.

U prostorijama Zavoda je od 22-23. februara održan seminar u okviru programa “Innovation Coach” projekta ICIP u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu. Prvi dan seminara bio je posvećen inovacijama od strane javnih naučno-istraživačkih organizacija, dok je glavna tema drugog dana bila intelektualna svojina i najznačajnija pitanja u ovoj oblasti za javne naučno-istražičke institute.

DETALjNIJE >>

SEMINAR "IZVORI INFORMACIJA U BIOTEHNOLOGIJI"

22. februar 2012.

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu će 29. marta biti održan seminar „Izvori informacija u biotehnologiji“. Glavne teme seminara obuhvatiće baze sekvenci, alate za pretraživanje sekvenci, proteine, enzime, bioaktivna hemijska jedinjenja i pretrage u bazama patentne dokumentacije.

Seminar zajednički organizuju Univerzitet u Beogradu, Zavod za intelektualnu svojinu i projekat SLING Evropske komisije. Učešće na seminaru je besplatno, a za više informacija o seminaru i načinu prijavljivanja molimo Vas da kliknete ovde.

DETALjNIJE >>

O AUTORSKIM PRAVIMA U KOVAČICI

O AUTORSKIM PRAVIMA U KOVAČICI

20. februar 2012.

U galeriji Babka u Kovačici je juče održana izložba naivnog slikarstva Slovaka u Srbiji kao deo nematerijalne kulturne baštine Srbije, a u okviru obeležavanja 21. februara – Svetskog dana maternjeg jezika. Predstavnica Zavoda je tim povodom održala predavanje o autorskim pravima u delima likovnih umetnika.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE

10. februar 2012.

Obaveštavamo vas da je Glasnik intelektualne svojine broj 6/2011 bio poslednji broj koji je izdat u štampanom i elektronskom obliku na kompakt disku. Počev od broja 1/2012, Glasnik će izlaziti samo u digitalnom obliku (u PDF formatu) i biće dostupan na internet adresi Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

SPORAZUM O MAŠINSKOM PREVODU JAPANSKIH PATENTNIH PRIJAVA NA ENGLESKI JEZIK

7. februar 2012.

Poverenik Japanskog zavoda za patente i Predsednik Evropskog zavoda za patente dali su veliki doprinos rastućoj upotrebi patentnih informacija na internetu potpisivanjem sporazuma, koji će korisnicima patentnog sistema omogućiti bolji mašinski prevod patenata sa japanskog na engleski, a potom i na nemački i francuski jezik.

DETALjNIJE >>

ODRŽANI SEMINARI ZA PREDUZEĆA NAMENSKE INDUSTRIJE I TEHNIČKO-REMONTNE ZAVODE

ODRŽANI SEMINARI ZA PREDUZEĆA NAMENSKE INDUSTRIJE I TEHNIČKO-REMONTNE ZAVODE

3. februar 2012.

Danas je u prostorijama Edukativno-informativnog centra u Zavodu održan poslednji od tri seminara o patentima, koje je tokom tri dana ove nedelje pohađalo četrdesetak zaposlenih u privrednim društvima za namensku proizvodnju za potrebe Ministarstva odbrane i tehničko-remontnim zavodima.

DETALjNIJE >>

ODRŽANI SEMINARI ZA ISTRAŽIVAČE VOJNO-TEHNIČKOG INSTITUTA

ODRŽANI SEMINARI ZA ISTRAŽIVAČE VOJNO-TEHNIČKOG INSTITUTA

30. januar 2012.

Edukativno-informativni centar je tokom prošle sedmice organizovao tri seminara za tri grupe istraživača Vojno-tehničkog instituta. Seminarima je prisustvovalo 50-tak istraživača, a glavna tema bila je patentna zaštita uz poseban osvrt na novi zakon o patentima.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR U GOLUPCU

ODRŽAN SEMINAR U GOLUPCU

27. januar 2012.

Stručnjaci Edukativno-informativnog centra Zavoda održali su juče seminar o intelektualnoj svojini Golupcu, u organizaciji Turističke organizacije Golupca. Na seminaru je posebna pažnja bila posvećena žigu, kolektivnom i žigu garancije, kao i oznakama geografskog porekla.

DETALjNIJE >>

10. IZDANjE NIČANSKE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA

23. januar 2012.

Prvog januara ove godine na snagu je stupilo 10. izdanje Ničanske klasifikacije roba i usluga. Skraćenu verziju ovog izdanja možete preuzeti ovde.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE U PUPIN TELEKOMU

12. januar 2012.

Juče je u privrednom društvu Pupin Telekom održano predavanje o intelektualnoj svojini i zaštiti tehničkih rešenja patentom.

DETALjNIJE >>