Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ARHIVA VESTI ZA 2014. GODINU

IZMENE METODOLOGIJE ZAVODA U POSTUPKU ZA PRIZNANjE ŽIGA I U POSTUPCIMA PO REGISTROVANIM ŽIGOVIMA

30. decembar 2014.

Metodologija postupanja Zavoda za intelektualnu svojinu u postupku za priznanje žiga i u postupcima po registrovanim žigovima izmenjena je u pogledu primene Međunarodne klasifikacije roba i usluga u postupku ispitivanja urednosti spiska roba i usluga. Izmene stupaju na snagu 1. januara 2015. godine.

DETALjNIJE >>

NOVE PUBLIKACIJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

NOVE PUBLIKACIJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

29. decembar 2014.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su dva nova izdanja o intelektualnoj svojini prevedena na srpski jezik i dostupna našim korisnicima. U pitanju su priručnik "Upravljanje intelektualnom svojinom u poslovanju" i publikacija "Procena vrednosti intelektualne svojine".

DETALjNIJE >>

STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA U POSETI ZAVODU

STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA U POSETI ZAVODU

24. decembar 2014.

Danas su Zavod posetili studenti četvrte godine i master studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tim povodom je u svečanoj sali Zavoda održana radionica o intelektualnoj svojini. Oko trideset studenata je slušalo predavanja na temu karakteristika sistema intelektualne svojine, elementima svakog pojedinačnog prava, te o nacionalnoj i međunarodnoj zaštiti.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O PRETRAŽIVANjU PATENTNE DOKUMENTACIJE

24. decembar 2014.

Danas je u Zavodu održana radionica za obuku o pretraživanju patentne dokumentacije u bazi Espacenet. Učesnici radionice su imali prilike da se detaljnije upoznaju sa tehnikama pretraživanja u bazi koju održava Evropski zavod za patente, određivanjem oznaka Međunarodne klasifikacije patenata i bitnim elementima za kreiranje strategije za pretraživanje.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA U OKVIRU PROJEKTA PLAC

RADIONICA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA U OKVIRU PROJEKTA PLAC

18. decembar 2014.

Juče je u Zavodu za intelektualnu svojinu održana radionica „Registracija i zaštita imena poljoprivrednih proizvoda i hrane – oznake geografskog porekla“ u okviru projekta „Policy and Legal Advice Centre (PLAC)“ finansiranom iz sredstava EU.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN EPO SEMINAR - NASTAVA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA FAKULTETIMA

ODRŽAN EPO SEMINAR - NASTAVA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA FAKULTETIMA

17. decembar 2014.

Juče je u svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu održan seminar pod nazivom „Nastava o intelektualnoj svojini na fakultetima sa nastavnim materijalima EPO akademije“. Seminaru je prisustvovalo oko 40 profesora i predavača sa fakulteta i instituta u Srbiji.

DETALjNIJE >>

EPO SEMINAR "PRAKSA PRETRAŽIVANjA I ISPITIVANjA U EVROPSKOM ZAVODU ZA PATENTE" U BEOGRADU

EPO SEMINAR "PRAKSA PRETRAŽIVANjA I ISPITIVANjA U EVROPSKOM ZAVODU ZA PATENTE" U BEOGRADU

17. decembar 2014.

Seminar „Praksa pretraživanja i ispitivanja u Evropskom zavodu za patente“, u zajedničkoj organizaciji Evropskog zavoda za patente i Zavoda za intelektualnu svojinu, održan je 15. decembra 2014. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

PRAKTIKA INTERN 2015 - STAŽIRANjE U EVROPSKOM ZAVODU ZA PATENTE

16. decembar 2014.

I ove godine postoji mogućnost odlaska na seminar za patentne zastupnike, bilo da su već na listi registrovanih EPO patentnih zastupnika – inženjera ili ne.

DETALjNIJE >>

STRUČNI SKUP U HOTELU CROWNE PLAZA

15. decembar 2014.

U petak, 12. decembra, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu je održan stručni skup u organizaciji Udruženja industrije mineralnih voda i kompanije Henkel Srbija.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM

PREDAVANjA NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM

11. decembar 2014.

Dana 10.12.2014. godine na Univerzitetu Singidunum je održana radionica pod nazivom “Zaštita prava intelektualne svojine”. Učesnike radionice pozdravila je prodekan prof. dr Jelena Djorđević Boljanović.

DETALjNIJE >>

SEMINAR ZA PRIVREDU U PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE

SEMINAR ZA PRIVREDU U PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE

9. decembar 2014.

U Regionalnoj privrednoj komori Užice, juče su stručnjaci Edukativno-informativnog centra održali seminar za preduzeća iz regiona i za učesnike iz privredne komore sa temom „Uloga prava intelektualne svojine u poslovanju“.

DETALjNIJE >>

POZIV ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA

3. decembar 2014.

Zavod za intelektualnu svojinu objavljuje da će se pismeni deo posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla održati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 15.12.2014. godine, sa početkom u 10 časova.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA FAKULTETU ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU

2. decembar 2014.

Juče je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) održano gostujuće predavanje stručnjaka Edukativno-informativnog centra za studente druge godine studija u okviru teme "Preduzetništvo".

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE U TEHNIČKOJ ŠKOLI "PAVLE SAVIĆ" U NOVOM SADU

PREDAVANjE U TEHNIČKOJ ŠKOLI "PAVLE SAVIĆ" U NOVOM SADU

28. novembar 2014.

Juče je, u okviru tribine održane u Tehničkoj školi "Pavle Savić" u Novom Sadu za učenike četvrte godine, pod nazivom "Inovacije i inovativni preduzetnici", održano i predavanje o zaštiti intelektualne svojine i njenom značaju za uspešnu realizaciju inovacija u preduzetništvu.

DETALjNIJE >>

O PATENTIMA I SPROVODjENjU PRAVA IS U LOZNICI

O PATENTIMA I SPROVODjENjU PRAVA IS U LOZNICI

28. novembar 2014.

Stručnjaci Edukativno-informativnog centra su juče u Loznici, u organizaciji RRA Podrinja, Podgorine i Rađevine, održali seminar o osnovama zaštite prava intelektualne svojine sa posebnim osvrtom na patente i sprovođenje prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA IPORTA

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA IPORTA

21. novembar 2014.

U Briselu je juče održana završna konferencija „Intelektualna svojina za mala i srednja preduzeća“ u okviru projekta IPorta, kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalnih zavoda koji su učestvovali u projektu, predstavnici generalnih direktorata za preduzeća i interno tržište Evropske komisije, kao i predstavnici Evropske agencije za mala i srednja preduzeća EASME, te drugih institucija.

DETALjNIJE >>

OTVOREN SEMINAR O SPROVODjENjU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA SUDIJE

OTVOREN SEMINAR O SPROVODjENjU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA SUDIJE

18. novembar 2014.

Danas je u Zavodu za intelektualnu svojinu počeo trodnevni seminar o sprovođenju prava intelektualne svojine namenjen sudijama Privrednog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu koji sude u sporovima u građansko-pravnoj zaštiti prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

VAŽNO OBAVEŠTENjE O RADU JAVNE ČITAONICE

17. novembar 2014.

Obaveštavamo sve korisnike usluga javne čitaonice Zavoda da će raspoloživost ove prostorije biti ograničena od utorka, 18. novembra, do četvrtka, 20. novembra, u periodu od 10:00-16:30 časova, zbog održavanja seminara. Zahvaljujemo na razumevanju.

DETALjNIJE >>

DAN ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

14. novembar 2014.

Zavod za intelektualnu svojinu sutra navršava 94 godine postojanja. U svetlu praznika jedne od najiskusnijih institucija u Srbiji, Zavod sa ponosom ističe svoju trajnu posvećenost pružanju usluga klijentima iz svih društvenih sektora, kao i saradnji za drugim institucijama u državi i inostranstvu.

DETALjNIJE >>

OTVORENA VRATA

OTVORENA VRATA

10. novembar 2014.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će naredna Otvorena vrata biti održana u četvrtak, 20. novembra, sa početkom u 12 časova.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR O PATENTNOM SISTEMU

ODRŽAN SEMINAR O PATENTNOM SISTEMU

31. oktobar 2014.

Juče je u Zavodu održan seminar “Uvod u patentni sistem” na kome je bilo preko 40 učesnika iz instituta, fakulteta, privrednih društava i drugih. Cilja seminara je bio da se učesnici detaljnije upoznaju sa značajem patentne zaštite za komercijalno iskorišćavanje pronalazaka, uslovima za priznanje patenta kao i postupkom koji se sprovodi pred Zavodom.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O ODREDjIVANjU CILjEVA U SPROVODjENjU PRAVA IS

23. oktobar 2014.

Juče je u prostorijama Zavoda okončan trodnevni seminar o određivanju ciljeva u sprovođenju prava intelektualne svojine, koji je održan u okviru Tvining projekta "Sprovođenje prava intelektualne svojine".

DETALjNIJE >>

DONETA UREDBA O NAČINU VODjENjA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE EMITOVANjA I REEMITOVANjA AUTORSKIH DELA

16. oktobar 2014.

10.10.2014 godine Vlada je donela Uredbu o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014 od 10.10.2014 godine). Ovom uredbom propisuje se način na koji emiteri radio i televizijskog programa vode elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela.

DETALjNIJE >>

ODRŽANO PREDAVANjE NA DRŽAVNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU

ODRŽANO PREDAVANjE NA DRŽAVNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU

16. oktobar 2014.

Predstavnici Edukativno-informativnog centra ZIS-a su po prvi put održali predavanje u okviru svojih edukativnih aktivnosti na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

DETALjNIJE >>

RADIONICA O PRETRAŽIVANjU U NTP ČAČAK

RADIONICA O PRETRAŽIVANjU U NTP ČAČAK

15. oktobar 2014.

U organizaciji Privredne komore Kraljevo i Naučno-tehnološkog parka Čačak održana je radionica o pretraživanju patentne dokumentcije putem javno dostupne baze Espacenet

DETALjNIJE >>

TESLA FEST 2014

14. oktobar 2014.

U sportsko-poslovnom centru Vojvodina u Novom Sadu se od 12-15. oktobra održava 28. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva TESLA FEST 2014, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, Grada Novog Sada i Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE "INTELEKTUALNA SVOJINA I UNIVERZITETI"

PREDAVANjE "INTELEKTUALNA SVOJINA I UNIVERZITETI"

14. oktobar 2014.

Danas je u Kraljevu, na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo Univerziteta Kragujevac, za profesore i naučne radnike održano predavanje o značaju zaštite intelektualne svojine za univerzitete i o uvođenju nastave o intelektualnoj svojini.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SKUP "INOVATIVNOST U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA" U LOZNICI

ODRŽAN SKUP "INOVATIVNOST U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA" U LOZNICI

13. oktobar 2014.

U Loznici je u petak, 10. oktobra, održan poslovni forum na temu "Održivi razvoj i inovacije - inovativnost u privrednim društvima". Domaćin skupa bila je firma STIM-IMPORT, a među organizatorima su bili Udruženje pronalazača i inovatora "Inventiva" iz Loznice, Poslovni fakultet Valjevo Univerziteta Singidunum i Institut za održivi razvoj.

DETALjNIJE >>

NOVI IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE – OBLAST INTELEKTUALNE SVOJINE

9. oktobar 2014.

U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2014. godinu istaknuto je da je prilagođavanje zakona u oblasti intelektualne svojine koji važe u Republici Srbiji sa zakonodavstvom EU je u velikoj meri ostvareno, ali i da postoji potreba za daljom harmonizacijom ovih zakona sa pravnim propisima Evropske unije.

DETALjNIJE >>

160 GODINA OD RODjENjA MIHAJLA PUPINA

160 GODINA OD RODjENjA MIHAJLA PUPINA

1. oktobar 2014.

Juče je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu obeleženo 160 godina od rođenja Mihajla Pupina, svetski poznatog naučnika i inovatora srpskog porekla.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR U POSLOVNOM INKUBATORU "GNEZDO"

29. septembar 2014.

U petak, 26. septembra, održan je seminar "Uvod u inovacije" koji je u Poslovnom inkubatoru "Gnezdo" organizovala Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije.

DETALjNIJE >>

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU I BILATERALNOJ SARADNjI SA ZAVODOM ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNjEG TRŽIŠTA (OHIM)

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU I BILATERALNOJ SARADNjI SA ZAVODOM ZA HARMONIZACIJU UNUTRAŠNjEG TRŽIŠTA (OHIM)

26. septembar 2014.

U sedištu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u Ženevi je u utorak, 23. septembra, zaključen Memorandum o razumevanju i bilateralnoj saradnji između Zavoda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (oblast žigova i industrijskog dizajna) Evropske unije (OHIM) i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Memorandum o razumevanju su potpisali Antonio Kampinos, predsednik OHIM-a, i Branka Totić, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

EKSPLORATORNI SKRINING U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

26. septembar 2014.

U okviru usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa važećim propisima Evropske unije, juče se u prostorijama Evropske komisije u Briselu završio dvodnevni eksploratorni skrining za poglavlje br. 7, koje obuhvata prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

ODRŽANE RADIONICE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE I NA UNIVERZITETU KRAGUJEVAC

ODRŽANE RADIONICE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE I NA UNIVERZITETU KRAGUJEVAC

15. septembar 2014.

U Privrednoj komori Srbije 9-10. septembra održana je dvodnevna radionica „Razvoj naučno-tehnoloških parkova i biznis inkubatora u Srbiji kroz jačanje kapaciteta i saradnju sa univerzitetima”. Događaj je organizovan uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredne komore Srbije, a u okviru TEMPUS WBCInno projekta koji se realizuje u konzorcijumu od 16 partnera iz 7 zemalja i koji je posvećen modernizaciji univerziteta Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura za transfer znanja, istraživanje i inovacije.

DETALjNIJE >>

RADIONICA – “Working Together for Promoting Innovation and Knowledge Transfer in the Sub-Region”

RADIONICA – “Working Together for Promoting Innovation and Knowledge Transfer in the Sub-Region”

8. septembar 2014.

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) i Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije organizuje dvodnevnu radionicu za institucije koje se bave transferom tehnologije u regiji 15. i 16. septembra 2014. godine u Beogradu.

DETALjNIJE >>

GLASNIK INTELEKTUALNE SVOJINE 2014/4

29. avgust 2014.

Objavljen je novi broj Glasnika intelektualne svojine. Novo izdanje Glasnika možete preuzeti na ovom linku.

DETALjNIJE >>

OTVORENA VRATA

OTVORENA VRATA

11. avgust 2014.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će naredna Otvorena vrata biti održana u četvrtak, 21. avgusta, sa početkom u 12 časova.

DETALjNIJE >>

NACIONALNO TAKMIČENjE ZA INOVACIJE

NACIONALNO TAKMIČENjE ZA INOVACIJE

7. avgust 2014.

U okviru realizacije projekta PROFIS - Promocija finansiranja inovacija u jugoistočnoj Evropi, Regionalna razvojna agencija Zlatibor raspisuje javni poziv za učešće na nacionalnom takmičenju za inovacije.

DETALjNIJE >>

VAŽNO OBAVEŠTENjE - MEDjUNARODNI ŽIG I DIZAJN

4. avgust 2014.

Neretko nam se korisnici obraćaju povodom prijema poziv za plaćanje taksi za registraciju i/ili produženje važenja međunarodnog žiga, odnosno održavanja industrijskog dizajna i upisa u registar od strane neovlašćenih agencija i organizacija.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA NEXT U KRAGUJEVCU

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA NEXT U KRAGUJEVCU

30. jul 2014.

U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja juče je održana radionica u okviru projekta NEXT (Kolaborativne platforme za podršku istraživanjima i transferu znanja) koji je deo programa Adriatik IPA prekogranične saradnje 2007 – 2013.

DETALjNIJE >>

LETNjA ŠKOLA TRANSFERA TEHNOLOGIJE I ZNANjA

LETNjA ŠKOLA TRANSFERA TEHNOLOGIJE I ZNANjA

24. jul 2014.

U organizaciji Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Boegradu, Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije (European Commision Joint Center) i Zavoda za intelektualnu svojinu od 17-24. septembra biće održana Letnja škola transfera tehnologije i znanja.

DETALjNIJE >>

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

15. jul 2014.

Odlukom Odbora za javne službe Vlade Republike Srbije, donetoj na 63. sednici održanoj 7. novembra 2013. godine, određen je Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Javna rasprava je sprovedena u periodu od 18. novembra do 16. decembra 2013. godine. Izveštaj sa javne rasprave možete preuzeti na sledećem linku.

DETALjNIJE >>

WIPO GREEN ROSTER – PROMOVISANjE USLUGA U OBLASTI ZELENIH TEHNOLOGIJA

WIPO GREEN ROSTER – PROMOVISANjE USLUGA U OBLASTI ZELENIH TEHNOLOGIJA

11. jul 2014.

WIPO poziva sva zainteresovana lica koja pružaju usluge u oblasti zelenih tehnologija da promovišu svoje usluge putem WIPO GREEN platforme. Eksperti, zastupnici, inženjeri i konsultanti koji posluju u ovoj oblasti mogu besplatno prijaviti svoje usluge kako bi uvećali vidljivost u globalnoj zajednici.

DETALjNIJE >>

DAN NAUKE U SRBIJI

DAN NAUKE U SRBIJI

10. jul 2014.

Danas 10. jula 2014. godine se obeležava „DAN NAUKE“ u Srbiji, u čast i povodom dana rođenja našeg istaknutog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Nikola Tesla je skrenuo pažnju svetskoj javnosti na značaj intelektualne svojine u jednom članku objavljenom u američkom časopisu „Sun“, 18. maja 1904. godine, gde je napisao: „Jedan od najvećih problema sa kojim se svet suočava je pronalaženje puta i načina da se zaštiti intelektualna svojina. Što se više razvijamo, tu nam se ova potreba snažnije nameće“.

DETALjNIJE >>

KONKURS ZA EVROPSKU NAGRADU ZA NAJBOLjEG PRONALAZAČA 2015. GODINE

4. jul 2014.

U toku je prijavljivanje za takmičenje za Evropsku nagradu za najboljeg pronalazača 2015. godine, u organizaciji Evropskog zavoda za patente. U želji da podržimo pronalazače iz Srbije koji su osmislili pronalazak za koji je odobren evropski patent, pozivamo vas da uzmete učešće u ovom prestižnom takmičenju, dostavljanjem predloga za najboljeg pronalazača ili pronalazak Zavodu, radi preporuke za nagradu.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O INSTRUMENTIMA ZA EFIKASNO UPRAVLjANjE INTELEKTUALNOM SVOJINOM

SEMINAR O INSTRUMENTIMA ZA EFIKASNO UPRAVLjANjE INTELEKTUALNOM SVOJINOM

4. jul 2014.

U Privrednoj komori Beograda je danas pred 17 polaznika održan seminar o portalima i bazama podataka koji mogu doprineti efikasnijem radu sa intelektualnom svojinom u preduzećima.

DETALjNIJE >>

NOVI UPLATNI RAČUN ZA ODRŽAVANjE EVROPSKOG PATENTA

30. jun 2014.

Ovim obaveštavamo zastupnike nosilaca evropskih patenata koji su upisani u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu, da su od 1. jula 2014. godine dužni da taksu za održavanje u važnosti evropskog patenta uplaćuju na novi račun.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA MAŠINSKOM FAKULTETU U NIŠU

20. jun 2014.

Na Mašinskom fakultetu u Nišu je 19. juna održano predavanje na temu zaštite i korišćenja prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA INFO DANU U KRAGUJEVCU

10. jun 2014.

U okviru Info dana održanog 6. juna 2014. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, posvećenog ADRIATinn projektu pod nazivom „An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs”, koji se finansira u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje (IPA Adriatic CBC Programme), predstavnik Zavoda za intelektualnu svojinu održao je prezentaciju na temu zaštite i korišćenja prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

ZAŠTITA ROBNE MARKE U ZEMLjAMA IZVOZA

ZAŠTITA ROBNE MARKE U ZEMLjAMA IZVOZA

6. jun 2014.

Danas je u svečanoj sali Zavoda održan seminar za izvoznike pod nazivom "Zaštita robne marke u zemljama izvoza: prednost ili prepreka?". Seminaru je prisustvovalo više od 40 predstavnika srpskih kompanija koje nameravaju ili već izvoze svoje proizvode i usluge na međunarodna tržišta.

DETALjNIJE >>

VAŽNO OBAVEŠTENjE O RADU JAVNE ČITAONICE

3. jun 2014.

Obaveštavamo sve korisnike usluga javne čitaonice Zavoda da će raspoloživost ove prostorije 6. juna biti umanjena, uz ograničenu mogućnost korišćenja javne čitaonice u vremenskom periodu od 10-14 časova, zbog organizacije seminara o intelektualnoj svojini. Zahvaljujemo se na razumevanju.

DETALjNIJE >>

IZMENE U IZNOSIMA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

2. jun 2014.

Iznosi republičkih administrativnih taksi iz Tarifa republičkih administrativnih taksi su izmenjeni. Usklađeni dinarski iznosi su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 57/2014 od 30.05.2014. godine. Izmenjeni iznosi se primenjuju od 2. juna 2014. godine.

DETALjNIJE >>

NA DANAŠNjI DAN JE NIKOLA TESLA POSETIO BEOGRAD

NA DANAŠNjI DAN JE NIKOLA TESLA POSETIO BEOGRAD

1. jun 2014.

Na današnji dan je pre 122 godine u jedinu posetu Beogradu doputovao jedan od najvećih srpskih naučnika, Nikola Tesla. Tokom posete ga je svečano primio tadašnji kralj Srbije, Aleksandar Obrenović.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE ZA PRIVREDNIKE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

PREDAVANjE ZA PRIVREDNIKE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

28. maj 2014.

Danas je u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, održan sastanak sa privrednicima na kojem je održano predavanje o ulozi prava intelektualne svojine u poslovanju od strane stručnjaka Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA UNION U POSETI ZAVODU

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA UNION U POSETI ZAVODU

26. maj 2014.

Studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta Union su u sredu, 21. maja, posetili Zavod za intelektualnu svojinu radi upoznavanja sa nadležnostima naše institucije.

DETALjNIJE >>

ULOGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POSLOVANjU - SEMINAR

23. maj 2014.

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju komore, 28. maja 2014. godine sa početkom u 11 časova biće održano predavanje na temu „Uloga prava intelektualne svojine u poslovanju“ koje će održati stručnjak Edukativno-informativnog centra Zavoda.

DETALjNIJE >>

SEMINAR NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU

SEMINAR NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU

22. maj 2014.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu je juče održan seminar o patentnoj zaštiti pronalazaka koji se primenjuju na računarima. Među slušaocima su bili profesori i studenti Katedre za mikroeletroniku Elektronskog fakulteta.

DETALjNIJE >>

UPLATA HUMANITARNE POMOĆI POSREDSTVOM PAYPAL SERVISA

19. maj 2014.

Od 18. maja je aktivan PayPal račun preko koga je moguće uplatiti humanitarnu pomoć za žrtve poplava u Republici Srbiji. Adresa preko koje je moguće izvršiti uplatu pomoći korišćenjem PayPal servisa je floodrelief.gov.rs. Na ovoj stranici se nalaze i podaci o drugim mogućnostima za uplatu humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA POLjOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU

18. maj 2014.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će Zavod za intelektualnu svojinu učestvovati na 81. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji se održava od 20-26. maja.

DETALjNIJE >>

O UPRAVLjANjU INTELEKTUALNOM SVOJINOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

O UPRAVLjANjU INTELEKTUALNOM SVOJINOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

14. maj 2014.

Pred oko trideset studenata master studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na smeru Međunarodni menadžment i marketing, juče je održano predavanje o upravljanju intelektualnom svojinom.

DETALjNIJE >>

POZIV ZA UČEŠĆE NA MEDjUNARODNOM SIMPOZIJUMU WIPO

POZIV ZA UČEŠĆE NA MEDjUNARODNOM SIMPOZIJUMU WIPO

14. maj 2014.

U prostorijama Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u Ženevi će se 19. juna održati međunarodni simpozijum povodom 15. godišnjice Ženevskog akta haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR ZA POLAZNIKE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

ODRŽAN SEMINAR ZA POLAZNIKE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

14. maj 2014.

U Zavodu je juče održan seminar za treću generaciju polaznika Pravosudne akademije, pod nazivom „Uvod u prava intelektualne svojine“.

DETALjNIJE >>

ZNAČAJ KORIŠĆENjA INTELEKTUALNE SVOJINE U POLjOPRIVREDI

ZNAČAJ KORIŠĆENjA INTELEKTUALNE SVOJINE U POLjOPRIVREDI

12. maj 2014.

Na Agronomskom fakultetu u Čačku je 8. maja održan seminar na temu "Značaj korišćenja intelektualne svojine u poljoprivredi", u organizaciji Regionalne privredne komore Kraljeva.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENjE O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA

29. april 2014.

Zavod za intelektualnu svojinu objavljuje da će se pismeni deo posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla održati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 02.06.2014. godine, sa početkom u 10 časova

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA SAJMU PRIVREDE ZAPADNE SRBIJE

PREDAVANjE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NA SAJMU PRIVREDE ZAPADNE SRBIJE

28. april 2014.

U okviru pratećeg programa sajamske manifestacije SPREG, 11. Sajma privrede zapadne Srbije, koji se održavao u Valjevu u Omni centru od 23-25. aprila, drugog dana sajma održano je i predavanje na temu intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE – 26. APRIL

SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE – 26. APRIL

25. april 2014.

U cilju promovisanja diskusije o ulozi intelektualne svojine u podsticanju inovativnosti i kreativnosti, sutrašnji dan se širom planete obeležava kao Svetski dan intelektualne svojine. Ove godine tema praznika glasi „filmovi kao globalna strast“.

DETALjNIJE >>

ZAJEDNIČKIM SNAGAMA ZA UNAPREDjENjE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

ZAJEDNIČKIM SNAGAMA ZA UNAPREDjENjE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

23. april 2014.

Danas je u svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu održan seminar „Intelektualna svojina – vrednost za mala i srednja preduzeća“, pred oko trideset predstavnika instuticija za podršku privredi.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA SAJMU GRADjEVINE

ZAVOD NA SAJMU GRADjEVINE

14. april 2014.

Zainteresovani posetioci Sajma građevine koji je na Beogradskom sajmu održan od 8-12. aprila imali su prilike da se u konsultacijama sa stručnjacima Zavoda za intelektualnu svojinu upoznaju sa svetom patenata, žigova i drugih prava intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>

O UPRAVLjANjU INTELEKTUALNOM SVOJINOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU U NIŠU

O UPRAVLjANjU INTELEKTUALNOM SVOJINOM NA EKONOMSKOM FAKULTETU U NIŠU

11. april 2014.

Pred oko trideset profesora, studenata i predstavnika privrednih društava, na Ekonomskom fakultetu u Nišu je juče održan seminar „Upravljanje i vrednovanje intelektualne svojine“. Među predavačima su bili stručnjaci Edukativno-informativnog centra Zavoda.

DETALjNIJE >>

APLIKACIJA ZA POMOĆ U SASTAVLjANjU UREDNOG SPISKA ROBA I USLUGA

APLIKACIJA ZA POMOĆ U SASTAVLjANjU UREDNOG SPISKA ROBA I USLUGA

7. april 2014.

U saradnji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) kreirana je verzija aplikacije Madrid Goods & Services Manager na srpskom jeziku, pod nazivom MGS – Pomoć u sastavljanju urednog spiska roba i usluga.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU

PREDAVANjA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU

7. april 2014.

Danas su na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stručnjaci Zavoda održali dva predavanja o načinima i značaju zaštite prava intelektualne svojine. Predavanja su održana u organizaciji Foruma mladih istraživača fakulteta.

DETALjNIJE >>

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA ZAVODA NA OVOGODIŠNjEM SAJMU GRADjEVINE

7. april 2014.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će Zavod za intelektualnu svojinu učestvovati na Sajmu građevine koji će na Beogradskom sajmu trajati od 8-12. aprila.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

4. april 2014.

Stručnjaci Zavoda su juče održali predavanje o sistemu intelektualne svojine za oko stotinu studenata treće godine na Fakultetu organizacionih nauka.

DETALjNIJE >>

PRIRUČNIK ZA NASTAVU O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

PRIRUČNIK ZA NASTAVU O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

4. april 2014.

U pripremi je prošireni komplet materijala za predavanje o intelektualnoj svojini namenjen predavačima na fakultetima, u vidu Priručnika za nastavu o intelektualnoj svojini. Prvi deo novog priručnika, pod nazivom „Osnove intelektualne svojine“ (IP Basics) već je dostupan na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku, i može se preuzeti na linku www.epo.org/teaching-kit.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA FESTIVALU NAUKE „NAUK NIJE BAUK“

ZAVOD NA FESTIVALU NAUKE „NAUK NIJE BAUK“

2. april 2014.

Šesti po redu Festival nauke, „Nauk Nije Bauk“ održan je na Elektronskom fakultetu 28. i 29. marta. Glavni organizator bila je Gimnazija „Svetozar Marković“ iz Niša u saradnji sa Elektronskim fakultetom iz Niša i brojnim saradnicima.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN INFO DAN ZA NOVE PROJEKTE FINANSIRANE OD STRANE FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

ODRŽAN INFO DAN ZA NOVE PROJEKTE FINANSIRANE OD STRANE FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

31. mart 2014.

U petak 28. marta održan je Info dan za 12 inovativnih projekata koji su odabrani od strane ekspertske komisije Fonda za inovacionu delatnost za finansiranje kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija iz sredstava predpristupnih fondova Evropske Unije a koji se sprovode se u saradnji sa Svetskom bankom.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR „UVOD U PATENTNI SISTEM“

ODRŽAN SEMINAR „UVOD U PATENTNI SISTEM“

28. mart 2014.

U Zavodu za intelektualnu svojinu, u četvrtak 27.03.2014. godine održan je seminar pod nazivom „Uvod u patentni sistem“. Cilj seminara bio je da se polaznici detaljnije upoznaju sa značajem patentne zaštite, uslovima za priznanje patenta kao i sa postupkom koji se sprovodi pred Zavodom.

DETALjNIJE >>

ZAVOD NA FESTIVALU „NAUK NIJE BAUK“

26. mart 2014.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu, 28-29. marta održava se šesti festival „Nauk nije bauk“ na kome će učestvovati i Zavod za intelektualnu svojinu. Na štandu Zavoda svi zainteresovani od 7 do 77 godina moći će da dobiju informacije o zaštiti prava intelektualne svojine, kao  i da se konsultuju sa stručnjacima Zavoda.

DETALjNIJE >>

OBELEŽEN POČETAK TVINING PROJEKTA «SPROVODjENjE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE»

OBELEŽEN POČETAK TVINING PROJEKTA «SPROVODjENjE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE»

25. mart 2014.

U četvrtak 20. marta 2014. godine u hotelu Zira u Beogradu održan je svečani skup povodom zvaničnog početka tvining projekta „Sprovođenje prava intelektualne svojine“ u okviru pretpristupnih fondova EU - IPA  2011. Projekat se zasniva na saradnji između Srbije, Danske i Velike Britanije u vezi sa jačanjem kapaciteta državnih organa Srbije za borbu protiv krivotvorenja i piraterije u Srbiji.

DETALjNIJE >>

ODRŽAN SEMINAR ZA SUDIJE PRIVREDNOG I VIŠEG SUDA U BEOGRADU

ODRŽAN SEMINAR ZA SUDIJE PRIVREDNOG I VIŠEG SUDA U BEOGRADU

17. mart 2014.

U petak 14. marta 2014. u svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu  održan je seminar za sudije i sudijske pomoćnike Višeg i i Privrednog suda u Beogradu. Seminaru pod nazivom “Uvod u prava intelektualne svojine”, kojim su obuhvaćene teme iz oblasti žigova, industrijskog dizajna, autorskog i srodnih prava i patenata, prisustvovalo je 26 učesnika.

DETALjNIJE >>

ODRŽANO PREDAVANjE O AUTORSKOM PRAVU U KANCELARIJI ZA MLADE

ODRŽANO PREDAVANjE O AUTORSKOM PRAVU U KANCELARIJI ZA MLADE

11. mart 2014.

Juče je u Kancelariji za mlade Opštine Savski Venac u organizaciji udruženja Nomotehnički centar Beograd, održana edukativna radionica sa temom „Zašto plagijat kad može original!“.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NASTALOJ U RADNOM ODNOSU ZA PREDSTAVNIKE RUDARSKOG BASENA KOLUBARA

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI NASTALOJ U RADNOM ODNOSU ZA PREDSTAVNIKE RUDARSKOG BASENA KOLUBARA

11. mart 2014.

Danas je za predstavnike Rudarskog basena Kolubara, u svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu, održan seminar na temu intelektualne svojine nastale u radnom odnosu.

DETALjNIJE >>

BESPLATAN ONLINE SEMINAR O ZAŠTITI SOFTVERA I BEZBEDNOSTI NA INTERNETU

BESPLATAN ONLINE SEMINAR O ZAŠTITI SOFTVERA I BEZBEDNOSTI NA INTERNETU

7. mart 2014.

Estonski centar za intelektualnu svojinu i transfer tehnologije organizuje besplatan online seminar na temu zaštite računarskog softvera i bezbednosti na internetu u sredu, 26. marta, od 9-11 časova.

DETALjNIJE >>

SEMINAR ZA ISTRAŽIVAČE INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU  I GENETIČKO INŽENjERSTVO

SEMINAR ZA ISTRAŽIVAČE INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENjERSTVO

24. februar 2014.

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je, u saradnji sa Edukativno informativnim centrom, u petak, 21. februara, organizovao seminar na temu „Sistem patentne zaštite“. Oko 40 istraživača ovog instituta bilo je u prilici da se detaljnije upozna sa značajem koji intelektualna svojina ima za naučnike i istraživače, vrstama prava, kao i načinima na koje se zaštita ostvaruje u zemlji i inostranstvu.

DETALjNIJE >>

ŽIG I INDUSTRIJSKI DIZAJN - ADUTI ZA USPEŠNO POSLOVANjE

ŽIG I INDUSTRIJSKI DIZAJN - ADUTI ZA USPEŠNO POSLOVANjE

21. februar 2014.

U prepunoj Svečanoj sali Zavoda, danas je u Zavodu organizovan seminar pod nazivom “Žig i industrijski dizajn – aduti za uspešno poslovanje.” Pored predavača iz Zavoda, po prvi put su u okviru javnog seminara, predavači bili predstavnici dva nosioca prava, i to firmi Pionir i BUCK iz Beograda. Seminaru je prisustvovalo preko 60 učesnika, među kojima su bili privrednici, dizajneri, advokati, kao i profesori Fakulteta primenjenih umetnosti.

DETALjNIJE >>

SEMINAR ZA PROFESORE I ISTRAŽIVAČE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA IZ NOVOG SADA

SEMINAR ZA PROFESORE I ISTRAŽIVAČE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA IZ NOVOG SADA

18. februar 2014.

Danas je u Zavodu održan seminar za profesore i istraživače katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu iz Novog Sada.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA

SEMINAR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA

14. februar 2014.

Danas je u prostorijama Rudarskog basena Kolubara održan seminar na temu "Konkurentnost pomoću kreativnosti", u zajedničkoj organizaciji RB Kolubara i Zavoda za intelektualnu svojinu.

DETALjNIJE >>

KONKURS ZA KREATIVNA REŠENjA U OBLASTI ARHITEKTURE, DIZAJNA, E-KULTURE, MODE I VIDEO IGARA

13. februar 2014.

Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke Kraljevine Holandije je u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova iste zemlje otvorilo konkurs namenjen podsticanju kreativnih rešenja u industriji za period od 2013. do 2016. godine.

DETALjNIJE >>

SEMINAR O ŽIGU I INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

10. februar 2014.

U Zavodu će 21. februara biti organizovan specijalizovani seminar pod nazivom “Žig i industrijski dizajn - aduti za uspešno poslovanje“. Među predavačima će, po prvi put, biti i kompanije - nosioci prava intelektualne svojine, čija će iskustva u zaštiti i upravljanju ovih prava doprineti podizanju svesti o značaju intelektualne svojine za nastup na tržištu.

Za više informacija o seminaru i načinu prijavljivanja, molimo Vas da kliknete ovde.

DETALjNIJE >>

POKRENUT TEMPUS PROJEKAT NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

POKRENUT TEMPUS PROJEKAT NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

5. februar 2014.

U četvrtak, 30. januara 2014. u prostorijama rektorata Univerziteta u Novom Sadu održan je prvi sastanak povodom početka TEMPUS projekta pod nazivom „Mastering innovation in Serbia through development and implementation of an interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management“ koji će trajati tri godine. Cilj projekta je uvođenje master i doktorskih studija iz upravljanja inovacijama na univerzitetima.

DETALjNIJE >>

ODRŽANA MEDjUNARODNA KONFERENCIJA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U RIMU

ODRŽANA MEDjUNARODNA KONFERENCIJA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U RIMU

30. januar 2014.

U Rimu je, u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Republike Italije, 27. januara održana konferencija pod nazivom „Intelektualna svojina: strateški faktor za ekonomski razvoj na globalnom tržištu“.

DETALjNIJE >>

SEMINAR U ČAČKU

SEMINAR U ČAČKU

29. januar 2014.

Prvi put od osnivanja Centra za edukaciju i informisanje, u organizacionoj jedinici Čačak Privredne komore Kraljeva juče je održan seminar “Intelektualna svojina za poslovanje” sa posebnim osvrtom na žigove.

DETALjNIJE >>

PREDAVANjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

PREDAVANjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

27. januar 2014.

Studenti međunarodnog master programa „Međunarodno poslovanje i menadžment“ Fakulteta organizacionih nauka imali su priliku da u petak, 24. januara, slušaju predavanje o intelektualnoj svojini i njenoj upotrebi na tržištu, koje je na engleskom jeziku držao predavač iz Edukativno-informativnog centra Zavoda.

DETALjNIJE >>

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POLjOPRIVREDI

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POLjOPRIVREDI

23. januar 2014.

Danas je u Zavodu završen dvodnevni seminar na temu „Prava intelektualne svojine u poljoprivredi“ koji je održan za učesnike, profesore i istraživače, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru projekta AREA na kome učestvuju. Pred oko 35 ljudi održana su predavanja koja su za cilj imala da upoznaju učesnike sa mogućnostima zaštite različitih kreativnih i inovativnih rešenja u oblasti poljoprivrede i pretraživanja relevantnih baza podataka.

DETALjNIJE >>

O ZNAČAJU KORIŠĆENjA INTELEKTUALNE SVOJINE U POŽAREVCU

O ZNAČAJU KORIŠĆENjA INTELEKTUALNE SVOJINE U POŽAREVCU

23. januar 2014.

U Hotelu Dunav u Požarevcu, u organizaciji RPK Požarevca održan je seminar pod nazivom "Značaj korišćenja intelektualne svojine u poslovanju". Predavanju je prisustvovalo 20 preduzetnika, MSP i organizacija iz braničevskog i podunavskog okruga.

DETALjNIJE >>

KONKURS ZA GODIŠNjE NAGRADE U OBLASTI PRONALAZAKA, DIZAJNERSKIH REŠENjA I TEHNIČKIH UNAPREDjENjA

22. januar 2014.

Privredna komora Beograda uputila je poziv za prijavljivanje na konkurs za dodelu godišnjih nagrada u oblasti pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja. Predmet konkursa su rešenja koja su ostvarena u periodu od 1. oktobra 2012. do 30. septembra 2013. godine, i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda.

DETALjNIJE >>

VAŽNO OBAVEŠTENjE O RADU JAVNE ČITAONICE

17. januar 2014.

Obaveštavamo sve korisnike usluga javne čitaonice Zavoda da će raspoloživost ove prostorije biti umanjena u periodu od 22-23. januara, uz ograničenu mogućnost korišćenja javne čitaonice u vremenskim periodima od 11-14:30 časova, zbog organizacije seminara o intelektualnoj svojini. Zahvaljujemo se na razumevanju.

DETALjNIJE >>