Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PUBLIKACIJE U OBLASTI SPROVOĐENJA PRAVA IS

Stručne publikacije

Zavod za intelektualnu svojinu raspolaže kratkim stručnim izdanjima koje se bave aktuelnim temama u oblasti sprovođenja prava intelektualne svojine. Ova izdanja pružaju korisne podatke i smernice svim zainteresovanim stranama koji traže specijalizovane informacije u navedenoj oblasti.

UTICAJ KRIMINALA U DOMENU INTELEKTUALNE SVOJINE

Ukupna vrednost piratizovane i falsifikovane robe koja je širom sveta puštena u promet premašuje 250 milijardi dolara. Pored velikih gubitaka koje podnose nosioci prava na originalne proizvode, krivotvorena roba predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje i bezbednost ljudi, budući da se ona može naći u svim sektorima, uključujući proizvodnju hrane i piće, rezervnih delova za avione i medicinskih sredstava.

SPISAK INSTITUCIJA KOJE SE AKTIVNO BAVE SPROVOĐENJEM PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Nekoliko međunarodnih institucija na svojim internet stranicama pruža informacije o sprovođenju prava intelektualne svojine. U ovoj publikaciji predstavljeni su glavni akteri među njima.

ANALIZA KRIVOTVORENJA I PIRATERIJE U REPUBLICI SRBIJI

Cilj ove analize je da se ocene sadašnje razmere i obim kriminala u oblasti intelektualne svojine u Srbiji, sa posebnim osvrtom na krivotvorenje i pirateriju. Analiza je sprovedena u periodu od oktobra 2014. do marta 2015. Obuhvatala je pregled postojeće literature, razgovore sa predstavnicima institucija u Srbiji nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine, sastanke sa nosiocima prava u Srbiji, razgovore sa međunarodnim telima za sprovođenje prava intelektualne svojine, komunikacije sa međunarodnim nosiocima prava i ispitivanje tržišta.