Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. Стога је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

О приступу информацијама од јавног значаја можете прочитати више на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.poverenik.rs), или кликом на овај линк.


- Формулар захтева за приступ информацијама од јавног значаја (.doc)

Захтев се може поднети поштом, или лично на писарници Завода за интелектуалну својину, на адреси Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, као и путем факса: 011/311-23-77, 2629-483, или електронске поште: zis@zis.gov.rs

Овлашћено лице за поступање по захтевима од јавног значаја је Биљана Јовичић, e-mail: .