Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Hague Express база

Овде можете претраживати Hague Express базу - међународну базу за индустријски дизајн у оквиру Хашког система за међународну регистрацију индустријског дизајна.