Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Базе патентне документације

- Национална база патентне документације MIMOSA - база података MIMOSA RS са библиографским подацима објављених патентних докумената нуди могућност претраживања коришћењем технологије MIMOSA. Резултати решерша су повезани са припадајућим скенираним документима.

- Сервер објављених патентних докумената - служи за претрагу објављених националних патентних пријава и патената од 1921. године по броју објаве и симболу МКП

- Espacenet - најобухватнија бесплатно доступна база свeтске патентне документације. Упутство за коришћење базе esp@cenet можете преузети овде.


- Међународна класификација патената - МКП (верзије: 2016.01, 2015.01, 2014.01, 2013.01, 2012.01, 2011.01, 2010.01) - текст МКП на српском и енглеском језику. Одређивање симбола МКП помаже успешно вршење претраживања патентне документације у одређеним областима технике.

- МКП (старије верзије: 2010.01, 2009.01, 2008.04)


О БАЗАМА ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За оне који се баве истраживањем и развојем, базе патентне документације могу да послуже и као инспирација и као извор за решавање проблема са којима се сусрећу у истраживачком раду. Базе патентне документације могу вам пружити информације и о активности конкурената. Велика вредност база патентне документације је у томе што је она често једини извор информација о појединим техничким решењима, имајући у виду то, да је то прва, а некада и једина објава истих, због основног предуслова за заштиту проналаска патентом, а то је новост.

Пошаљите нам свој коментар

О евентуалним недостацима у националним базама молимо да обавестите Завод на адресу: