Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OHIM BAZA

Baza žigova OHIM eSearch plus je baza tzv. komunitarnih žigova (Community trade mark - CTM). Komunitarni žig je žig koji važi za celu teritorju Evropske unije, odnosno u svih 28 zemalja članica. Zahtev za registraciju komunitarnog žiga podnosi se Zavodu za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM). Ovaj sistem zaštite žigova je specifičan po tome što je u pitanju jedna procedura koju sprovodi OHIM, a koja za rezultat ima žig koji važi u svim državama članicama Evropske unije.

Link za bazu:
https://euipo.europa.eu/eSearch/