Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

MIMOSA

- MIMOSA RS (kliknite ovde za preuzimanje softvera)

- Uputstvo za preuzimanje i podešavanje softvera MIMOSA (pdf)

- Uputstvo za pretraživanje nacionalne baze patentne dokumentacije pomoću softvera MIMOSA (pdf)

NAPOMENA:
Podaci koji se nalaze u bazi podataka MIMOSA RS pokrivaju period od 1921. godine do danas. Podaci u ovoj bazi nisu kompletni. Informacije i podaci u ovoj bazi služe samo u informativne svrhe, i u svakom trenutku mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja od strane Zavoda. Svako lice koje koristi informacije iz ove baze preuzima potpunu odgovornost za potencijalnu štetu.