Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRIRUČNICI ZA NASTAVU

PRIRUČNIK ZA NASTAVU O PATENTIMA

Priručnik za nastavu o patentima je kreiran od strane Evropske patentne akademije, ustanove Evropskog zavoda za patente koja se bavi edukacijom i obukama, u cilju podizanja svesti o značaju patenata među studentima.

Dizajniran je za uporebu od strane predavača na univerzitetima i sadrži sve što je potrebno kako bi se studentima omogućio sveobuhvatan uvod u patentni sistem, uključujući informacije o podnošenju patentnih prijava i pretraživanju postojećih patenata .

Bez obzira na to da li imate iskustva sa patentima ili ne, ovaj priručnik sadrži prilagođene materijale za predavanja, koji će Vam omogućiti da pripremite i održite predavanje u trajanju od jednog do dva sata, kao i tri dodatna modula ukoliko to bude potrebno.

Više o Priručniku za nastavu o patentima možete pročitati ovde.

PRIRUČNIK ZA NASTAVU O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

U pripremi je prošireni komplet materijala za predavanje o intelektualnoj svojini namenjen predavačima na fakultetima, u vidu Priručnika za nastavu o intelektualnoj svojini. Prvi deo novog priručnika, pod nazivom „Osnove intelektualne svojine“ (IP Basics) već je dostupan na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku, i može se preuzeti na linku www.epo.org/teaching-kit.

Ovaj deo pruža dovoljno informacija za uvodne prezentacije u trajanju od 2-3 sata i pokriva sva prava intelektualne svojine.

Preostala dva dela priručnika – IP Advanced i IP Search Tools biće kompletirani tokom godine. Priručnik za nastavu o intelektualnoj svojini izrađen je u saradnji Evropske patentne akademije i Zavoda za harmonizaciju internog tržišta, te predstavlja „naprednu verziju“ postojećeg priručnika za nastavu o patentima koji je predstavljen javnosti pre četiri godine.

Više o Priručniku za nastavu o intelektualnoj svojini možete pročitati ovde (na engleskom jeziku).