Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИКА ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Нова, самостална синдикална организација Завода за интелектуалну својину, основана је са циљем да се у овако материјално и социјално тешким временима, кроз синдикално организовање оствари сигурност, социјална правда и солидарност запослених.

Основна улога нашег Синдиката огледа се у:
- социјалном дијалогу и преговарању са послодавцем ради примене и проширења права из Колективног уговора;
- праћењу прописа којима се уређују права запослених;
- сарадњи са другим синдикатима државне управе ради размене информација и искустава,
а како би се обезбедио што повољнији економски и социјални положај запослених.

За свој основни задатак Синдикат је поставио успостављање бољих међуљудских односа у колективу, којом ће се остварити његова визија, а то је Завод као државна установа у којој је радост и задовољство радити.