Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИКА ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ИСТОРИЈАТ

Синдикално организовање у Заводу за интелектуалну својину има дугу традицију.
Кроз разне историјске периоде, удружени са сродним синдикатима (као чланови СРООФ-а, АСНС-а, УСС Слога…) или самостално, радници Завода су остваривали синдикалну свест и борили се за заштиту својих права и интереса, за социјалну правду и сигурност.

Последње деценије рада нашег синдиката обележени су значајном борбом за одбрану права државних службеника:
- 2006. год. у време велике рационализације државне управе смањењем броја запослених, Синдикат Завода je стао у заштиту својих 10-оро радника који су без критеријума и социјалне правде били отпуштени. Уз пружену моралну подршку и ангажовање адвоката за правну помоћ, Синдикат је помогао да се сви отпуштени радници врате на посао.
- 2007. године Синдикат ЗИС-а био је један од главних организатора протеста против још једног отпуштања државних службеника и учествовао у преговорима са Министарством финансија да се изнађу најбоља решења и социјални програм за отпуштене.
- 2008. год Синдикат ЗИС-а кренуо је у озбиљну кампању и борбу за измену закона о платама државних службеника и намештеника и смањење тадашњег распона плата од 1:9. Бројни протести са удруженим синдикатима државних органа и органа правосуђа у Београду, организација протеста подршке колегама из правосуђа у Крагујевцу, дописи и притисци упућени посланичким клубовима у Народној Скупштини РС, довели су до коначне промене закона и односа зарада у државној администрацији на праведнијих 1:6.

Сталним преговорима са руководством Завода, радило се на побољшању социјалног положаја запослених што се остваривало кроз: исплате солидарних помоћи, помоћи за лекове, стипендирање запослених, помоћи за школски прибор и доделу новогодишњих пакетића деци запослених и друге врсте социјалних помоћи, а који годинама нису били предвиђени у буџету Завода.

Синдикат Завода се посебно залагао за унапређење међуљудских односа и стварање здраве и пријатељске климе у колективу:
- учешћем на радничким спортским играма 2006. године
- одржавањем меморијалног турнира у шаху у славу преминулог колеге
- организовањем излета за раднике Завода
- организовањем новогодишњих забава за децу запослених и слично.

Синдикат је остваривао функцију одбране запослених од дискриминације као и учешћа у раду дисциплинских комисија, у циљу превазилажења конфликата и пружања заштите својим члановима.

Синдикат Завода је остваривао контакте и сарадњу са синдикатима из других грана и на разне начине покушавао да олакша тежак материјални положај запослених у годинама економске кризе, те организовао набавку повољне зимнице и других роба широке потрошње. Једна од значајнијих активности било је и организовање мамографског прегледа за жене Завода у сарадњи са Синдикатом здравства.

Бројне су и не мање важне, појединачне активности и помоћи које је Синдикат пружао својим члановима на пољу солидарности, а што је била његова основна улога.

Од 2010. године, одласком у пензију дотадашљег дугогодишњег председника, великог синдикалца Милене Јоцић, дошло је до петогодишњег прекида рада Синдиката.

Маја 2015. године у Заводу је основана нова самостална синдикална организација, која наставља пут и традицију синдикалног организовања у Заводу за интелектуалну својину.