Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SVEČANOM AKADEMIJOM U SANU OBELEŽENO 95 GODINA POSTOJANJA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE

SVEČANOM AKADEMIJOM U SANU OBELEŽENO 95 GODINA POSTOJANJA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE

16. novembar 2015.

Danas je svečanom akademijom u SANU obeležen jubilej 95 godina postojanja Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Svečanost je otvorila Nevenka Novaković, v.d. direktorke Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije rekavši da je svečana akademija centralni događaj u okviru programa pod pokroviteljstvom Vlade, kojim se obeležava 95 godina zaštite intelektualne svojine, što potvrđuje značaj koji inovativne i kreativne industrije imaju za razvoj konkurentnosti privrede Srbije. Ovom prilikom potpisan je trogodišnji ugovor o saradnji Evropske patentne organizacije i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Prema bilateralnom sporazumu o saradnji EPO sa srpskim Zavodom, koja će trajati od 2016-18, dve organizacije će sprovesti niz zajedničkih aktivnosti, uključujući profesionalnu obuku, podizanje nivoa svesti, razvijanje alata i usluga u zaštiti intelektualne svojine, kao i nabavku materijala za edukaciju i patentne informacije.

"Oduševljeni smo potpisivanjem ovog sporazuma, što će dodatno doprineti jačanju patentnog sistema u Srbiji i u Evropi, kao celini. Tajming ove inicijative takođe je od ključnog značaja u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU", izjavio je Benoa Batisteli, predsednik Evropske patentne organizacije putem video poruke.

Poseta Antonija Kampinosa, predsednika EU organizacije za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta – OHIM, koga je na tu funkciju imenovao Savet Evrope, bilateralni razgovor koji je pre svečane akademije imao sa ministrom privrede, Željkom Sertićem i susret sa drugim predsednicima najviših institucija Republike Srbije, ukazuje na prepoznavanje napora koje Srbija ulaže u razvoj delotvornog sistema intelektualne svojine.

Srbija je članica Evropske patentne organizacije od 1. oktobra 2010. Ovo je otvorilo nove mogućnosti za srpske pronalazače da pozicioniraju svoje izume na evropskom tržištu, dok je sa druge strane povećalo atraktivnost tržišta Srbije investitorima iz drugih zemalja.

Današnji događaj upotpunjen je i dodelom nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO, u četiri kategorije prava intelektualne svojine. Nakon svečanosti u SANU, otvorena je međunarodna izložba Evropske patentne organizacije „Dvorana slavnih evropskih pronalazača“, u okviru koje su predstavljeni radovi sedam finalista za Evropsku nagradu pronalazaštva (European Inventor Award)

Generalni direktor Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine (WIPO), Frensis Gari, u svom obraćanju putem video poruke čestitao je jubilej srpskom Zavodu rekavši da Srbija ima dugu tradiciju u zaštiti intelektualne svojine i da je jedna od 11 zemalja potpisnica Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine davne 1883. godine.

U svom govoru, F. Gari je takođe istakao vodeću ulogu Zavoda za intelektualnu svojinu RS u stvaranju funkcionalnih mehanizama sistema za zaštitu intelektualne svojine i veoma konstrktivnu saradnju koja se razvila između WIPO i srpske strane. Dodao je da usvajanje Nacionalne strategije za intelektualnu svojinu pokazuje zavidan nivo svesti o značaju zaštite intelektualne svojine u Srbiji. ZIS nudi podršku pronalazačima, preduzećima i investitorima u Srbiji u novom dobu intelektualne svojine – dobu, u kojem inovacije pokreću povećanje produktivnosti i konkurentnosti. Novi izumi otvaraju nova tržišta.

U periodu od septembra 2015. godine do februara 2016. godine povodom 95 godina osnivanja nacionalne organizacije za zaštitu intelektualne svojine, Zavod za intelektualnu svojinu pripremio je niz aktivnosti sa ciljem da se ukaže na važnost razvoja, stvaranja i zaštite intelektualne svojine kao i uključivanje u sisteme međunarodne zaštite u oblasti industrijske svojine i autorskih i srodnih prava. Program obuhvata sedam ključnih aktivnosti od kojih su neke već ostvarene kroz održane i izuzetno posećene konferencije međunarodnog karaktera.

Veliku podršku ovoj manifestaciji dala je SANU sa ciljem doprinosa naučnim, inovativnim, kreativnim i edukativnim aktivnostima. Dr Vladimir Kostić, predsednik SANU izjavio je da sinergija nauke i umetnosti sa jedne strane i intelektualne svojine sa druge daje svoj doprinos stvaranju i nadgradnji intelektualnog kapitala u svakom društvu. "Naučna dostignuća zaštićena patentom ili nekim drugim pravom industrijske svojine moguće je komercijalizovati i na taj način valorizovati uloženi rad, dok umetnička dostignuća samim svojim nastankom uživaju zaštitu kao autorska dela. Članovi SANU su inicirali mnoge projekte koji su rezultirali različitim pravima intelektualne svojine, a kao primer za to može da posluži i prvi patent registrovan u Evropskom zavodu za patentnu čiji su pronalači državljani Srbije, a čiji je nosilac Institut tehničkih nauka SANU. U okviru programa obeležavanja 95 godina zaštite intelektualne svojine u Galeriji muzeja nauke i tehnike SANU biće otvorena izložba Industrijske svojine u Republici Srbiji koja dodatno potvrđuje decenijsku sponu i zajedničke interese SANU i Zavoda za intelektualnu svojinu", zaključio je dr Kostić.

Svečanosti povodom obeležavanja 95 godina postojanja ZIS-a prisustvovali su visoki predstavnici Vlade republike Srbije, SANU, Zavoda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM), Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) Evropskog patentnog zavoda (EPO) i više od 20 predstavnika nacionalnih patentnih organizacija širom Evrope, kao i brojni domaći gosti iz različitih organizacija sa kojima Zavod sarađuje.