Vesti

O nama

Informator o radu

Prava intelektualne svojine

Informacione usluge

Registri

Elektronska izdanja

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJA U GALERIJI NARODNOG MUZEJA U VALJEVU

17. jul 2017.

Na poziv predstavnika institucija kulture u ovom gradu, dva predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu su danas održala predavanja na sledeće teme: “Vrste prava intelektualne svojine i industrijska svojina” i “Značajni aspekti autorskog prava u delatnostima kulture”.

DETALjNIJE >>

PREDAVANJE NA KONFERENCIJI CNN TECH

PREDAVANJE NA KONFERENCIJI CNN TECH

4. jul 2017.

Na konferenciji SNN Tech, održanoj od 1-3. jula 2017. godine u Hotelu Mona na Zlatiboru, stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu je, u okviru radionice na temu intelektualne svojine, održao predavanje na temu osnova patentne zaštite.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENJE O TAKSAMA

27. jun 2017.

Od 1. jula 2017. godine primenjuju se novi dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine.

DETALjNIJE >>