Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива других међународних пројеката

ПОДРШКА АМЕРИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ И РАЗВОЈ ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Америчка агенција за трговину и развој (USTDA) одобрила је 2006. године Заводу за интелектуалну својину 465.857 долара као техничку помоћ у оквиру остварења пројекта Оперативне и организационе помоћи у Србији. Уговор су у Заводу за интелектуалну својину свечано потписали госпођа Maria J. Andrews, трговачки саветник амабасаде САД у Београду, у име Владе САД, и проф. др Слободан Марковић, генерални директор, у име Завода за интелектуалну својину. Пројекат је окренут решавању најважнијих питања која треба да унапреде национални иновативни капацитет и омогуће пуно учешће у регионалној и глобалној трговини. Америчка страна је овим пројектом пружила помоћ Заводу за интелектуалну својину у побољшању техничке спремности и квалитета функционисања, а у циљу његовог деловања као самофинасирајуће агенције.

Пројекат техничке помоћи изведен је у три фазе:

1. Процена текућих операција, унапређење и коришћење постојећих ресурса, припрема докумената и студија, као и рад са Заводом за интелектуалну својину како би се дефинисали визија, мисија, стратегија и унапредили операције, организација, план буџета и друге одговарајуће акције усмерене ка трансформисању Завода у модерну установу за управљање управним поступком, која ефикасно ради у свим сегментима и иницира и примењује правну регулативу у области заштите интелектуалне својине у Србији;

2. Помоћ Заводу у напору добијања одобрења одговарајућих владиних тела у примени препорученог плана трансформације;

3. Помоћ у практичној примени препорученог и одобреног плана трансформације.
Пројекат је успешно окончан у 2008. години.