Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Најаве

Семинар „Сусрет са судијама“

У четвртак, 31. маја 2018. године, са почетком у 9:15 часова у просторијама Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, биће одржан семинар под називом „Сусрет са судијама“ у организацији европског удружења носилаца жигова MARQUES (www.marques.org). Настављајући традицију сличних скупова који се већ годинама организују широм Европе под називом „Meet the judges“, МАRQUES по први пут организује овакав скуп у Србији са идејом да се на истом месту нађу судије које поступају у жиговним споровима и носиоци права, односно њихови заступници, како би се размотрила актуелна питања у вези заштите жигова пред судовима у нашој земљи. У оквиру семинара ће излагати судије Апелационог суда и Привредног апелационог суда, професор Правног факултета Универзитета у Београду и представници Завода за интелектуалну својину. За учешће у семинару заинтересовани се могу пријавити преко вебсајта MARQUES-а на адреси https://www.marques.org/conferences/registrations/default.asp?EventID=110.

Семинар се одвија уз котизацију за потребе покривања трошкова организације коју MARQUES наплаћује. Завод за интелектуалну својину обезбеђује простор и предаваче и нема удео из средстава за котизацију

Програм семинара можете преузети овде.