Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Информационе услуге Завода за интелектуалну својину

На сајту Завода може се приступити националним и међународним базама података и извршити самостално претраживање.

Више о базама података можете прочитати на овом линку. Претраживање појединих права можете вршити на следећим линковима:

- претраживање патената
- претраживање жигова
- претраживање индустријског дизајна

- претраживање ознака географског порекла

У информационе услуге Завода за интелектуалну својину спадају и

Услуге јавне читаонице, које подразумевају стављање на увид заинтересованој јавности докумената о заштити права индустријске својине. Радно време јавне читаонице Завода за интелектуалну својину је од понедељка до петка, на адреси:

Завод за интелектуалну својину

Кнегиње Љубице 5

11 000 Београд

Радно време читаонице: 8:30 – 15:00 часова.

Гласник интелектуалне својине (ГИС), службени билтен Завода за интелектуалну својину, са информацијама о објављеним правима индустријске својине.

Више о услугама јавне читаонице можете прочитати у одељку «Услуге јавне читаонице», док у рубрици «Гласник интелектуалне својине» можете преузети неки од Гласника интелектуалне својине.

Комерцијалне услуге претраживања у области патената и знакова разликовања. На писани захтев заинтересованог корисника и уз претходно плаћање прописане накнаде трошкова за пружање комерцијалних услуга претраживања у области патаната израђују се следећи решерши:

Патенти

Претраживање према библиографским подацима по имену/називу подносиоца или проналазача, према броју патентног документа или одређивање правног статуса документа
• Претраживање патентне документације на основу описа техничког решења
• Претраживање у погледу правне заштите у Републици Србији у области хемијско-фармацеутских и биотехнолошких производа
• Претраживање ради оцене новости техничког решења
• Претраживање и израда извештаја о патентибилности техничког решења
• Претраживање на основу нестандардног захтева корисника

Висине прописаних трошкова према врсти претраживања (решерша) и инструкције за плаћање можете погледати овде.

Претраживање (решерш) у области знакова разликовања, жигова и индустријског дизајна, обухвата две врсте претраживања у вези са заштитом на територији Републике Србије по сваком од наведених права:

Жигови

Претраживање према изгледу знака

Претраживање према носиоцу жига/подносиоцу пријаве за признање жига, по имену физичког или правног лица

Индустријски дизајн

Претраживање према изгледу индустријског дизајна

Претраживање према носиоцу индустријског дизјана/подносиоцу пријаве за признање индустријског дизјана, по имену физичког или правног лица


Више о информационим услугама можете прочитати у нашем Информатору о раду.

Услуге Едукативно-информативног центра можете погледати на сајту Едукативно-информативног центра.