Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Међународна класификација патената (МКП) представља хијерархијски систем независних симбола за класификацију проналазака према њиховим техничким карактеристикама. МКП дели читаву област технике на осам секција са преко 70000 симбола.