Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

KLASIFIKACIJE

KLASIFIKACIJE ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN

Deveto izdanje Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (Lokarnske klasifikacije) dostupno je na engleskom i francuskom jeziku na sajtu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (kliknite na link da biste ga pogledali).