Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Međunarodna klasifikacija patenata

Međunarodna klasifikacija patenata (MKP) predstavlja hijerarhijski sistem nezavisnih simbola za klasifikaciju pronalazaka prema njihovim tehničkim karakteristikama. MKP deli čitavu oblast tehnike na osam sekcija sa preko 70000 simbola.

PATENTI

Tekst Međunarodne klasifikacije patenata (MKP) na srpskom i engleskom jeziku možete pogledati ovde:
Međunarodna klasifikacija patenata - MKP

Tekst Međunarodne klasifikacije patenata (MKP) na engleskom i francuskom jeziku možete pogledati i ovde:
Međunarodna klasifikacija patenata - MKP (WIPO web site)