Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRETRAŽIVANJE DIZAJNA

- Nacionalna baza industrijskog dizajna sadrži podatke o predmetima registrovanim od 1944.g. do danas.

Možete pretraživati i međunarodnu bazu za industrijski dizajn:
Hague Express baza - Haški sistem za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna

 

Pošaljite nam svoj komentar

O eventualnim nedostacima u nacionalnim bazama molimo da obavestite Zavod na adresu: