Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRETRAŽIVANJE PATENATA


Espacenet je online baza patentne dokumentacije kojom administrira Evropski zavod za patente. Baza nudi pristup ka više od 90 miliona dokumenta iz celog sveta koji se mogu pretraživati po različitim kriterijumima.
Server objavljenih patentnih dokumenta (Publikacioni server RS) je platforma za objavu nacionalnih patentnih dokumenata. Server obuhvata dokumenta objavljena u periodu od 1921. do danas. Dokumenta se mogu pretraživati po broju objave ili MKP simbolu.
MIMOSA RS je program koji se koristi za pretraživanje baze podataka koja sadrži nacionalne prijave patenata, priznate patente i male patente objavljene u službenom glasilu Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Pošaljite nam svoj komentar

O eventualnim nedostacima u nacionalnim bazama molimo da obavestite Zavod na adresu: