Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

O BAZAMA PODATAKA

Na stranicama u ovoj sekciji nalaze se linkovi za pristup nacionalnim i međunarodnim bazama podataka patenata i industrijskog dizajna, kao i e-registru žigova.

Pristupom ovim bazama možete doći do informacija koje su bitne za Vaše poslovanje ili naučni rad.

Napominjemo da su podaci dostupni na ovom sajtu informativnog karaktera i da u svakom trenutku mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja. Iako Zavod za intelektualnu svojinu redovno ažurira nacionalne baze, korisnicima se preporučuje da pre pokretanja bilo kakvog postupka na osnovu dobijenih podataka iz nacionalnih baza potraže savet stručnjaka.

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NE SNOSI ODGOVORNOST ZA POSLEDICE NASTALE KORIŠĆENjEM PODATAKA PREUZETIH IZ BAZA PODATAKA.

- Baza podataka patenata
- E-registar žigova
- Baza podataka industrijskih dizajna

Pošaljite nam svoj komentar

O eventualnim nedostacima u nacionalnim bazama molimo da obavestite Zavod na adresu: