Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

EUIPO eSearch база


У питању је база тзв. комунитарних жигова (Community trade mark - CTM), који важе на целој територији Европске уније. Захтев за регистрацију комунитарног жига подноси се Заводу за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO). Овај систем заштите жигова је специфичан по томе што је у питању једна процедура коју спроводи EUIPO, а која за резултат има жиг који важи у свим државама чланицама ЕУ.